در نشست امروز دادگاه حمید نوری در استکهلم، دختر، پسر و دامادش نیز اجازه حضور یافتند. ایرانیان اعتراض کردند

نهمین نشست دادگاهی در استکهلم که به جنایات نسبت داده شده به حمید نوری، یکی از اعضای گروه مرگ حکومت اسلامی ایران در ۳۳ سال پیش رسیدگی می کند به پایان رسید و نشست فردا  (پنجشنبه) برگزار خواهد شد.

حمید نوری که توسط پلیس سوئد حدود یک سال پیش بازداشت شد، متهم است که در دوران جنایات تابستان ۶۷ دادیار دادگاهی بوده که آخوند ابراهیم رئیسی و دیگران فرمان اعدام هزاران تلاشگر سیاسی ایرانی را صادر کرده بودند و حمید نوری نیز در اجرای حکم اعدام و همچنین شکنجه و آزار زندانیان نقش داشته است.

در نشست امروز، وکیل مدافع حمید نوری از ایرج مصداقی که شاکی اصلی این دادگاه می باشد درباره ادای شهادت او و تناقض هایی که در آن وجود داشته توضیح خواسته شد.

آقای مصداقی نویسنده کتابی است که در آن جزئیات شماری از این جنایات انتشار یافته، ولی برخی تاریخ های ذکر شده در آن، با آن چه که در ترجمه آن به زبان انگلیسی و همچنین شهادت او در اداره پلیس سوئد گفته شده، تناقض دارد.

او توضیح داد که این اشکال همیشه در برگرداندن تاریخ ایرانی به تاریخ میلادی وجود داشته و نشان اشتباه مترجم بوده است. او توصیه کرد که تاریخ های ذکر شده در متن فارسی کتاب درست و قابل استناد است.

در مورد تناقض پیرامون محل اعدام برخی از اعدام شدگان در زندان گوهر دشت و یا زندان اوین، مصداقی توضیح داد که به برخی خانواده ها تاریخ اعدام و محل اعدام عزیزان آن ها داده شده، ولی در بسیاری از موارد با آن چه که روی سنگ قبر نگاشته شده تناقض و تفاوت دارد.

مصداقی گفت که پیشتر ۳۶ مورد از این قبیل موارد را به صورت سند به دادگاه ارائه داده است.

در نشست امروز دادگاه، دختر و پسر حمید نوری و دامادش نیز در میان تماشاچیان حضور داشتند. بانویی که عزیزان او در شمار اعدام شدگان آن دوران هستند، به خبرنگاران گفت که امروز فرزندان جنایتکاری به نام حمید نوری، اجازه می یابند که در دادگاه پدر خود حضور داشته باشند، ولی حکومت جنایتکار اسلامی در ایران، نه تنها جوانان ایرانی را پس از یک محاکمه کوتاه و ساختگی اعدام کرد، بلکه حتی اجازه ملاقات هم نداد.

حمید نوری در دادگاه استکهلم به نقض قوانین بین المللی و جنایات هولناک متهم است. این محاکمه بیش از شش ماه دیگر ادامه خواهد یافت و اواسط آوریل سال میلادی آینده پایان خواهد گرفت.