در نیویورک که بزرگترین شمار یهودیان آمریکا در آن جا زندگی می کنند، یهودستیزی به شدت افزایش یافته است

نقش صلیب شکگسته نازی در یک مرکز یهودیان آمریکایی در نیویورک

یهودیان نیویورک ابراز نگرانی می کنند که پدیده های یهودستیزی در آن شهر به میزان نگران کننده ای بالا گرفته است. نیویورک دربرگیرنده بزرگترین شمار یهودیانی است که در ایالات متحده زندگی می کنند  و شمار آنان ها بیش از دو میلیون نفر ارزیابی شده است.

در گزارش های رسمی پلیس نیویورک آمده است که شمار حوادثی که انگیزه های یهود ستیزی داشته، در آن شهر ۲۲ درصد، در مقایسه با سال ماقبل، افزایش نشان می دهد.

چند ماه پیش بود که در شهر پیتسبورگ در ایالات متحده، فردی وارد نیایشگاه یهودیان در روز شنبه شد و حاضران را هدف گلوله قرار داد و شماری از آنان را به قتل رساند.

موارد دیگر یهودستیزی، به ویژه در نیویورک، حمله اوباش به افرادی است که لباس ویژه یهودیان اولترا ارتودکس به تن دارند.

جامعه یهودیان نیویورک از مقامات پلیس خواستار شده که برای پایان دادن به این تعرض ها به تدابیر تازه ای دست بزند.

در اروپا نیز شمار رویدادهای ضد یهودی افزایش یافته است. خانم آنگلا مرکل صدراعظم آلمان، و همچنین پرزیدنت امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه، و خانم ترزا می نخست وزیر بریتانیا در هفته های اخیر گفته اند که بالا گرفتن موج یهودستیزی در اروپا موجب نگرانی می باشد.

آگاهان علت این امر را از یک سو افزایش شمار پناهجویان کشورهای اسلامی در غرب اروپا می دانند. ولی در عین حال، در سال های اخیر، بر شمار راست گرایان افراطی در بسیاری از کشورهای اروپایی نیز افزوده شده که موجب تقویت پدیده های ضد یهودی گردیده است.