در هشتادمین سالگرد جنایات هیتلری علیه یهودیان، در رویدادهای “کریستال ناخت”، رهبران اروپا افزایش یهودستیزی را محکوم کردند

کریستال ناخت یا شب بلور، به حوادثی اطلاق می شود که درست در هشتاد سال پیش همزمان با هفته ای که گذشت، در آلمان و اتریش روی داد

در آئین های یادبودی که در چند کشور اروپایی به مناسبت هشتادمین سال کریستال ناخت برگزار شد، سران همه کشورها از شدت گرفتن رفتارهای یهودستیزانه در کشور خود ابراز نگرانی کردند. کریستال ناخت یا شب بلور، به حوادثی اطلاق می شود که درست در هشتاد سال پیش همزمان با هفته ای که گذشت، در آلمان و اتریش روی داد و طی آن اوباش نازی به یهودیان حمله بردند، شماری از آنان را کشته یا زخمی ساختند و صدها کنیسا و مراکز فروش متعلق به یهودیان را به آتش کشیدند و یا غارت کردند.

خانم آنگلا مرکل صدراعظم آلمان، در نطق یادبود گفت که شدت گرفتن پدیده یهودستیزی در کشورش موجب نگرانی می باشد و باید برای پایان بخشیدن به آن به راهکارهای تازه ای روی آورد.

در یک سال و نیم اخیر، المان با دو مشکل روبرو شده که ارتباط تنگاتنگی با هم دارند. از یک سو، پذیرفتن بیش از یک میلیون نفر مهاجرانی که اکثرا از کشورهای اسلامی آمده اند، نوع تازه ای از یهودستیزی به دنبال آورده و از سوی دیگر، حضور این بیگانگان و فرهنگ متفاوت آنان، بر شدت یهودستیزی سنتی آلمان، که از دوران نازی ها رشد کرده بود، افزوده شده است.

خانم مرکل نیز بر این باور است که جنایات “کریستال ناخت” بود که راه را برای تصمیم هیتلر به هدف نابودی یهودیان هموار کرد. هشتاد سال پیش در چنین هفته ای بود که اوباش نازی با حمله به یهودیان، آتش زدن کنیسه ها و غارت فروشگاه های متعلق به یهودیان، هزاران تن را نیز به بازداشتگاه ها فرستادند

صدراعظم آلمان هولوکاست را بزرگترین جنایت تاریخ بشری دانست و گفت: در دوران نازی ها، جامعه آلمان نسبت به سرنوشت یهودیان موجب شد که هیتلر جری تر گردد. او گفت که جنایات هیتلری به طور ناگهانی صورت نگرفت، بلکه یک روند تدریجی داشت. ولی جامعه آلمان علیه آن واکنشی نشان نداد.

نخست وزیر فرانسه، ادوارد فیلیپ نیز که در توییتر خود فاش ساخته بود که موارد یهودستیزی در کشور او ۶۹ درصد افزایش داشته است، همچنین نوشت که این یک پدیده نگران کننده است که باید برای متوقف ساختن آن به کوشش بزرگتری دست زد.

ادوارد فیلیپ در ادامه سخنان خود، مطالبی را از قول الی ویزل نویسنده مشهور یهودی و برنده جایزه صلح نوبل نقل کرد که در کتاب خود نوشت: بی اعتنایی جامعه، بزرگترین خطر برای افزایش ستیز کور علیه انسان هایی می باشد که از نظر مذهب یا نژاد با دیگران متفاوت می باشند

از میان هشتاد میلیون نفر جمعیت فرانسه، تنها نیم درصد آنان، یعنی حدود چهارصد هزار نفر آنان یهودی هستند. ولی یهودستیزی به شدت در آن کشور رواج دارد. بخش قابل توجهی از مردم فرانسه را مسلمانانی تشکیل می دهند که از کشورهای عرب شمال آفریقا به آن سرزمین مهاجرت کرده اند.

در سال های اخیر یک سوم از یهودیان فرانسه آن کشور را ترک گفته اند. اکثریت این افراد به ایالات متحده و کانادا مهاجرت کرده و بیش از ده هزار نفر نیز در اسرائیل ساکن شده اند. این همه، هنوز هم یهودیان فرانسه، پرجمعیت ترین جامعه یهودی جهان را پس از اسرائیل و ایالات متحده تشکیل می دهند.

یک دیدگاه

Comments are closed.