در همان حال که مردم لبنان علیه حزب الله به خیابان آمدند، ظریف در بیروت از ادامه ترور علیه اسرائیل سخن می گوید

وزیر خارجه حکومت ایران، محمد جواد ظریف، در دیدار یک روزه از بیروت، گفتگویی نیز با یکی از سرکردگان سازمان های ترور فلسطینی که به بیروت پناه برده اند به گفتگو نشست و طرفین اعلام کردند که عملیات تروریستی تحت حمایت رژیم ایران، علیرغم برقراری مناسبات بین امیرنشین های عرب با اسرائیل، همچنان ادامه خواهد یافت.

ظریف دیداری نیز با وزیر خارجه لبنان داشت و یک رشته وعده های مالی و کمک های انسان دوستانه به او تحویل داد که بعید می نماید ضمانت اجرایی داشته باشد.

لبنان به میلیاردها دلار بودجه برای جبران خرابی ها نیاز دارد و رژیم ایران، که خود با مشکلات کمرشکن اقتصادی روبروست، نمی تواند حتی از عهده اجرای بخش کمکی از این وعده ها بر آید و در این رقابت، بی تردید از کشورهای غربی عقب خواهد ماند. غربی ها نیز ادامه کمک های را مشروط به آن کرده اند که نفوذ نظامی حزب الله سرکوب شود و این گروه خلع سلاح گردد.

در همان حال که حکومت ایران، از نظر تامین نیازهای مالی و عمرانی و درمانی و بهداشتی در پایین تر سطح قرار دارد، ظریف به دولت لبنان وعده داد که رژیم ایران حاضر است همه این کمک ها را در اختیار دولت لبنان قرار دهد. بدیهی است که هیچ لبنانیِ آگاه، چنین وعده هایی را جدی نمی گیرد.

بخش دیگری از دیدارهای ظریف در جریان اقامت کوتاهش در بیروت، دیدار با سرکردگان سازمان های ترور از قبیل حزب الله و سازمان آزادی فلسطین بود. با آن که جزئیات از همه این دیدارها انتشار نیافته، بدیهی که ظریف به بیروت رفته بود تا در تلاش برای خنثی کردن اعتراضات مردم لبنان علیه حزب الله و دیگر سازمان های ترور اسلامی و فلسطینی، به آنها وعده های امیدوار کننده بدهد.

رژیم ایران، با سوء استفاده از جو سیاسی در لبنان و فساد مالی سران آن، نه تها حزب الله را به قویترین نیروی نظامی در آن کشور مبدل ساخته، بلکه دفتر مرکزی دو سازمان تروریستی حماس و جهاد اسلامی را نیز به بیروت منتقل ساخته و آن ها را نیز زیر چتر حمایت خود در آورده است.

ظریف پس از دیدار دیروز در بیروت با زیاد الخاله سرکرده گروه تروریستی جهاد اسلامی آزادی فلسطین، به خبرنگاران گفت که نبرد مسلحانه علیه اسرائیل، علیرغم تحول در روابط امیرنشین های عرب با اسرائیل همچنان ادامه خواهد یافت.