در همایش اسلامی در آنکارا، برخی سخنرانان از لزوم “نابودی اسرائیل” و تسلط اسلام سخن گفتند

در ادامه سیاست های رجب طیب اردوغان در حمایت از تروریسم اسلامی علیه اسرائیل، کنفرانسی در آنکارا برگزار شد که گروه های اسلامی شرکت کننده در آن، به صراحت از نابودی اسرائیل سخن گفتند و خواستار انهدام این کشور گردیدند.

این همایش، به ابتکار دولت اسلامگرای ترکیه و برای ابراز حمایت نسبت به سازمان های ترور فلسطینی برگزار شد، که در آن، اکثر سخنرانان خواهان نابودی اسرائیل و سپردن خاک آن به اسلام و فلسطینیان شدند.

اردوغان به صراحت بارها گفته است که از عملیات حماس علیه اسرائیل جانبداری می کند. در مرامنامه حماس آمده است که سرزمین اسرائیل به اسلام تعلق دارد و حکومت باید به دست مسلمانان سپرده شود.

دولت ترکیه در اوج مشغولیت برای سرکوب هرگونه مخالفت سیاسی با دیکتاتوری اردوغان، و همچنین دخالت نظامی در اوضاع سوریه، همچنان به جانبداری از ترور فلسطینی نیز ادامه می دهد.

روزنامه آلمانی دی ولت در گزارشی پیرامون برگزاری همایش اسلامی در آنکارا نوشت که دست کم یکی از سخنرانان خواهان انهدام اسرائیل و تخریب کامل این کشور شد. همه سخنرانان خواستار تحریم اسرائیل و حمایت از ترور فلسطینی شدند.

فردی به نام قدیر ارقاداش که خود را رهبر جامعه شیعیان ترکیه می داند، در سخنانی گفت: «مقاومت، مهمترین اسلحه فلسطینیان برای رسیدن به حقوق خویش است». حکومت اسلامی ایران و گروه های تحت تسلط آن، واژه “مقاومت” را به مفهوم عملیات تروریستی علیه اسرائیل به کار می برند.