در واکنش به افزایش یهودستیزی در آلمان، که خشم رئیس جمهوری اسرائیل را برانگیخت، روزنامه آلمان خواهان ابراز همبستگی مردم شد

روزنامه آلمانی بیلد، با چاپ کیپا عرقچین مذهبی یهودیان پیشنهاد کرد همگان آن را بر سر گذارند

سخنان یک مقام دولت آلمان که وظیفه او مبارزه با یهودستیزی است، ولی توصیه کرده بود که یهودیان با عرقچین مذهبی (کیپا) به خیابان نیایند تا مورد تعرض قرار نگیرند، با انتقاد شدید پرزیدنت روبی ریولین رئیس جمهوری اسرائیل روبرو شد و یک روزنامه آلمانی نیز در اعتراض به آن، پیشنهاد کرد که همه مردم آلمان کیپا به سر کنند تا تنفر خود را از یهودستیزی بیان کرده باشند.

مقام آلمانی، بنام فلیکس کلاین، که ماموریت او مبارزه با پدیده های یهود ستیزانه و تلاش برای کاهش موارد تعرض به یهودیان می باشد، در این هفته اذعان کرد که حوادث یهود ستیزانه در آلمان افزایش یافته است و شایسته است که یهودیان بکوشند هنگامی که در ملاءعام ظاهر می شوند، کیپا به سر نداشته باشند.

پرزیدنت ریولین با انتشار بیانیه ای در اورشلیم، این سخنان را مورد انتقاد شدید قرار داد و از جمله نوشت: “دوباره در آلمان وضعی به وجود می آید که جایی برای یهودیان باقی نمی ماند و آنان حق ندارند سنت مذهبی خود را رعایت کنند و باید دین خود را پنهان نگاه دارند”. اشارۀ این سخنان به دوران آلمان هیتلری است که یهودیان را مورد تحریم قرار داده و به آن ها آزار می رساندند و یهودیان ناچار می شدند هویت دینی خود را پنهان نگاه دارند و نازی ها و نژاد پرستان، در خیابان به آن ها حمله می کردند.

در گزارش های اخیر آمده بود که بر شمار رویدادهای یهود ستیزانه در آلمان افزوده شده است. فلیکس کلاین، این پدیده را به تقویت راست گرایان و نژادپرستان در آلمان نسبت داد و ارزیابی کرد که ورود بیش از یک میلیون نفر پناهجو، که اکثر از کشورهای عربی و اسلامی هستند، در افزایش گرایش های یهود ستیزانه نقش چشمگیری نداشته است. ولی رهبران جامعه یهودیان آلمان، این ارزیابی را رد می کند.

در این میان، روزنامه بیلد، که یکی از پرتیراژترین رسانه های آلمان محسوب می شود، در مقاله ای از همه مردم آلمان دعوت کرد که برای ابراز همبستگی با یهودیان، آن ها نیز کیپا به سر کنند.

روزنامه بیلد در شماره امروز خود (دوشنبه)، حتی نقش یک کیپا را منتشر ساخته که با بریدن و تا کردن آن، می توان یک کیپا درست کرد.

روزنامه بیلد از انسان دوستان آلمانی دعوت کرده است که این عرقچین کاغذی را در خیابان و دیگر اماکن عمومی به سر بگذارند تا به این ترتیب همبستگی خود را با یهودیان بیان کنند.

سردبیر بیلد در مقاله خود نوشت که حتی اگر یک یهودی در آلمان وجود دارد که فکر می کند با پوشیدن کیپا، خود را به خطر می اندازد، همه مردم آلمان باید یکپارچه این عرقچین مذهبی را به سر بگذارند تا نشان دهند که کیپا به کشور آلمان نیز تعلق دارد.

رئیس جمهوری اسرائیل نیز در پیام خود نوشت که پنهان کردن هویت یهودیان در آلمان، نمی تواند به یهودستیزی در آن کشور پایان دهد و مقامات برلین باید در پی راه حل های اساسی باشند.

2 دیدگاه‌

  1. آقای فلیکس کلاین مگرخودش یهودی نیست ؟ (معلوم که نیست ) پس چطور میخواهد با یهود ستیزی مبارزه کنه؟ با این حساب میگه : بشوریم ، بروفیم، جمع کنیم ، بدیم کل اروپا را دست مسلمانها و بعدش هم نخود نخود هر که رود خانه خود ، ، ، ، نه عزیز دل این تو بمیری دیه از آون تو بمیریها نیست .

Comments are closed.