در واکنش به بادکنک های آتش زا، اسرائیل برای پنجمین بار در یک هفته، حمله هوایی کرد

با ادامه حملات بادکنکی از غزه به سوی خاک اسرائیل، که روز گذشته نیز (آدینه) موجب بروز ده ها آتش سوزی در بیشه زارهای جنوب اسرائیل گردید، پرنده های نظامی اسرائیل شب گذشته دوباره به پرواز درآمدند و شماری از مواضع نظامی متعلق به حماس در غزه را بمباران کردند.

اکنون یک هفته است که سازمان های ترور در غزه، هوا کردن بادکنک های آتش زا به سوی خاک اسرائیل را از سر گرفته اند و این جنگ افزار ساده و ابتدایی آن ها تکمیل گردیده و فرود آمدن آن موجب ایجاد حریق می شود.

حمله هوایی دیشب، پنجمین اقدام نظامی تنبیهی اسرائیل علیه سازمان های ترور در غزه بود که در گذشته نیز به شیوه متنوع دیگر کوشیده بودند به اسرائیل آسیب برسانند.

در یک هفته اخیر صدها بادکنک مجهز به مواد آتش زا به سوی خاک اسرائیل هوا شده بود که صدها مورد آتش سوزی به وجود آورد.

اسرائیل در اقدامات تنبیهی خود، کوشیده است به جان اهالی غیر نظامی فلسطینی در غزه آسیبی وارد نیاید و این در حالی که اسرائیل به آسانی می توانست موجب هلاکت سرکردگان ترور شود.

در حمله هوایی شب گذشته نیز برج های دیده بانی و مراکز نظامی وابسته به حماس و همچنین برخی حفاری های زیر زمینی نابود گردید.

به موازات آن، اسرائیل عملیات ماهیگیری اهالی غزه در آب های دریای مدیترانه را محدود کرده و ورود کامیون های حامل کالا به غزه را متوقف ساخته است.

آگاهان امور می گویند که سرکردگان ترور فلسطینی در غزه، با این رشته تعرضات جدید، می خواهند اسرائیل را ناچار سازند که به نمایندگان امیرنشین قطر اجازه دهد با چمدان های پر از دلار، دوباره وارد غزه شوند و پول خیراتی بین مردم تقسیم کنند. ولی اسرائیل بیم دارد که این پول، به جای آن که برای رفاه مردم هزینه شود، برای تقویت بنیه تروریستی حماس و جهاد اسلامی مورد استفاده قرار گیرد.

رئیس ستاد ارتش اسرائیل، ژنرال آویو کوخاوی ابراز امیدوار کرد که به دنبال اقدامات تنبیهی اسرائیل، سازمان های ترور در غزه به این نتیجه برسند که به سودشان خواهد بود از ادامه هوا کردن بادکنک های انفجاری دست بردارند.