در واکنش به شکایت “واتس اپ” علیه یک شرکت اسرائیلی، وزیر کابینه گفت: با اسرائیل ارتباطی ندارد


دولت اسرائیل نیز اتهام کمپانی “واتس آپ” علیه یک شرکت سایبری اسرائیل نادرست خواند که در آن گفته شده بود که این شرکت حریم خصوصی کاربران را نقض کرده و به گردآوری اطلاعات درباره آن ها پرداخته است. سخن از شرکت به نام “ان اس اُ” می باشد که برای دولت ها و نهادهای رسمی کار می کند و روسای آن می گویند که به هیچ اقدام غیرقانونی دست نزده اند.

در شکایت “واتس اپ” گفته شده که شرکت اسرائیلی به گردآوری اطلاعاتی درباره فعالان حقوق بشر و خبرنگاران پرداخته است و قصد دارد علیه آن به دادگاه آمریکا روی آورد.

به دنبال تکذیب قاطعانه شرکت “ان اس اٌ”، این بار وزیر محیط زیست اسرائیل، زئب الکین است که به خبرنگاران گفت اتهامات واتس اپ علیه شرکت اسلامی بی اساس است و این کمپانی خطایی مرتکب نگردیده و به عملیات غیرقانونی برای گردآوری اطلاعات کاربران دست نزده است.

در اتهامات واتس اپ گفته شده که شرکت اسرائیلی بدافزاری را وارد تلفن برخی کاربران می کرده که از طریق آن به گردآوری اطلاعات و مکالمات شخصی آن ها می پرداخته است.

وزیر اسرائیلی گفت که دادگاه بررسی و تعیین خواهد کرد که آیا شرکت اسرائیلی مرتکب خطایی شده است یا نه. ولی این حقیقت را باید در نظر داشت که در اسرائیل افراد و کمپانی های زیادی وجود دارند که به امور کامپیوتری و سایبری می پردازند و اگر تخلفی نیز از جانب یک کمپانی اسرائیلی صورت گرفته باشد، ارتباطی با دولت اسرائیل و سیاست های این کشور ندارد.

روسای کمپانی واتس آپ که اخیرا کمپانی فیس بوک آن را خریداری کرده، پیشتر به خبرنگاران گفته بود که درباره نقش دولت اسرائیل در این ماجرا نیز تحقیقاتی صورت گرفته است و در این باره اطلاعاتی از بیست کشور جهان انجام گرفته است