در واکنش به پرتاب یک خمپاره از سوریه، ارتش اسرائیل به سوی یک هدف نظامی آتشباری کرد

ارتش اسرائیل پرتاب خمپاره از خاک سوریه را با آتشباری به سوی یکی از مواضع نظامی آن کشور پاسخ گفت.  احتمال می رود که ارتش سوریه این خمپاره را به سوی جنگجویان مخالف رژیم در بخش سوری بلندی های گولان شلیک کرده بود.

این خمپاره در خاک سوریه، ولی در فاصله بسیار کمی از مرز اسرائیل به زمین نشست و آسیبی وارد نیاورد. ولی سیاست اعلام شده اسرائیل همیشه آن بوده که هیچگونه تعرضی از خاک سوریه به سوی اسرائیل تحمل نخواهد شد.

سخنگوی ارتش اعلام کرد که اسرائیل قاطعانه از توافق جداسازی نیروهای اسرائیل و سوریه که در سال ۱۹۷۴ بین دو کشور امضاء گردید، پاسداری خواهد کرد. به موجب این توافق، سربازان سوری باید چندین کیلومتر از خاک اسرائیل دوبار باشند.

در حالی که جنگ در جنوب سوریه مراحل پایانی خود را می گذراند، و احتمال می رود که ارتش سوریه بزودی حمله به مواضع اوپوزیسیون را در بخش سوری بلندی های گولان آغاز کند، اسرائیل به روسیه و ایالات متحده و کشورهای دیگر گوشزد کرده که در عین حال که در جنگ سوریه دخالتی نمی کند، هیچگونه نزدیک شدن سربازان سوری به خط جداسازی نیروها را تحمل نخواهد کرد.

در حتئب سوریه، حنگجویان مخالف اسد بالاخره تسلیم شدند و گذرگاه مرزی بین سوریه و اردن به تسلط ارتش بازگشت. حنگجویان به دنبال میانجیگری روسیه حاضر شدند اسلحه خود را زمین گذارند.

در هفته های اخیر، رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل، ژنرال گادی آیزنکوت چند نشست با امیران ارتش، برای ارزیابی آن چه که در سوریه می گذرد، و آنچه که اسرائیل باید انجام دهد برگزار شده است.

حنگجویان مخالف اسد، پس از آن که در جنوب سوریه اسلحه خود را زمین گذاشتند، ایالات متحده را متهم ساختند که به آن ها خیانت کرده است. سران اوپوزیسیون گفتند که از اول نمی بایست به آمریکا اعتماد کنند.

در گزارش ها آمده است که روستایان جنوب سوریه، اکنون به تدریج به آبادی های خود باز می گردند.

 

حزب الله لبنان که در شکست دادن مخالفان رژیم سوریه نقش عمده ای ایفا کرد، تسلط ارتش سوریه برجنوب آن کشور را جشن گرفته و یک پیروزی بزرگ خود تلقی می کند. حزب الله ادعا می کند که این رویداد، در واقع شکست اسرائیل و هم پیمانان این کشور است.