در پاسخ به انتقاد از فساد مالی نهادها، ۶۳حساب بانکی رئیس قوۀ قضائیه، به ۵ فقره کاهش یافت

آخوند رئیسی در موجه جلوه دادن این شیوه فسادآلود مالی از جانب مقامات حکومتی گفت: این حساب ها امکانی در اختیار رؤسای قوۀ قضائیه قرار می داده تا از طریق شان مشکلات مالی خود را خارج از بودجۀ مصوب قوۀ قضائیه برطرف کنند

آخوند ابراهیم رئیسی، رییس قوه قضائیه  حکومت خبر داد که ۶٣ حساب بانکی تحت کنترل ریاست این قوۀ ، به ۵ حساب کاهش یافته و او آماده است که گزارش سالانۀ هزینه های این حساب ها را به اطلاع عموم برساند.

سال گذشته از یک نمونه از فساد مالی آخوند صادق لاریجانی در راس قوه قضائیه پرده برداشته شد و فاش گردید که او۶۳ حساب شخصی باز کرده که پول های مربوط به آن نهاد را در آن ها نگاهداری می کند و هیچ نظارتی بر آن وجود ندارد.

آخوند رئیسی در موجه جلوه دادن این شیوه فسادآلود مالی از جانب مقامات حکومتی گفت: این حساب ها امکانی در اختیار رؤسای قوۀ قضائیه قرار می داده تا از طریق شان مشکلات مالی خود را خارج از بودجۀ مصوب قوۀ قضائیه برطرف کنند.

مفهوم این گفته آن است که قوه قضائیه، خود را پیرو بودجه رسمی و دولتی نمی داند و خودسرانه عمل می کند.
آگاهان گفتند آخوند جواد آملی لاریجانی، ۶٣ حساب بانکی را به دستور علی خامنه ای  به نام خود گشوده بود که بهرۀ ماهانۀ آنها به بیست و دو میلیارد تومان بالغ می شد.

موجودی این حساب ها که مجلس و نهادهای دولتی هیچگونه نظارتی بر آنها نداشتند ،عمدتاً از طریق وثیقه های کسانی تأمین می شد که پرونده ای در قوۀ قضائیه ایران داشتند.

یاد آور می شود که  اکبر طبری، که در آن زمان معاون امور مالی آخوند جواد لاریجانی بود و این حساب های محرمانه را اداره می کرد، پس از انتصاب لاریجانی به ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام، همین مسؤولیت را در آن نهاد عهده دار شده است.

خبرگزاری ایرنا پیشتر نوشته بود که یکی از مسئولان قضایی که “فساد آشکار” داشته، در حال حاضر در مجمع تشخیص مصلحت نظام در کنار آخوند صادق لاریجانی مشغول به فعالیت است. این گفته، آخوند لاریجانی را به خشم آورد و موجب شد که او بگوید قصد ادعای شرافت دارد.

علیرضا زاکانی، نماینده پیشین مجلس نیز  از اکبر طبری به عنوان فردی نام برده که “بیچاره کننده دو رئیس قوه قضائیه” و مایه بدنامی و زد و بند بوده است.

2 دیدگاه‌

  1. شاه کلید اسلام وسیله ای است

    برای دزدان با ادب از طریق نجومی گرفتن و تسهیلات و غبارروبی

    برای دزدان بی ادب قاتل از طریق قاچاق و رانت و انحصار صنایع

    و برای دزدان متوهم جویای کاخ و حوری پس از مرگ از طریق رفتن به حج و خم و راست شدن در برابر کعبه ای است که با کروی از آب در آمدن زمین حتی نمی توانند روبرویش به ایستادند و به جای آن به دیوار خانه و درخت خیابان سجده و همانند غارنشینان اجسام اولیه را پرستش می کنند

  2. البته پیش بینی این که بعضی رسانه های اپوزیسیونی خارج کشور بعدازآن همه جوسازی ها ازشنیدن خبرهای مربوط به تحولات اخیر قوه ی قضاییه وبرخوردهای قاطع حضرت آیت الله رئیسی وتاثیرآن بربهبود دیگربخش های جامعه چه واکنشی نشان می دهند کمی مشکل است! محض اطلاع، مثلاً اخیراً که فیلم وخبربرخوردتندوزیربهداشت با مدیرمتخلف یک بیمارستان (به مریض بیچاره بالش داده نشده بود!) واخراج مدیر مذکوربیرون آمد، همین رسانه های کذایی که سال هاست می گردند ازبیمارستان ها یک خبر ناهنجار به دست بیاورند وتوی بوق کنند، ناگهان نظرشان برگشت ودرردفاعی عجیب ازافراد خاطی آن بیمارستان گفتند به بیمار بالش نداده اند چون به کارکنان حقوق نمی دهند! یاالعجب!

Comments are closed.