در پاسخ به توصیه “جهش تولید” خامنه ای، روحانی گفت که باید واقعیت ها اقتصادی کشور را در نظر گرفت

علی خامنه ای، سال خورشیدن ۱۳۹۹ را “سال جهش” تولید” نام گذاشته بود، ولی از سخنان امروز حسن روحانی چنین بر می آید که او به سخنان رهبرش دهن کجی می کند و عملا به او می گوید که در شرایط کنونی انجام هیچ جهشی در جهت تولید امکان پذیر نیست، زیرا حکومت فاقد زیربنا و وسایل لازم برای رسیدن به این هدف است.

خامنه ای در سخنانش ادعا کرده بود که سال ۱۳۹۸ سال افزایش تولید بوده و سال کنونی باید این تولید جهش پیدا کند.

ولی آمار رسمی بانک جهانی و نهادهای اقتصادی بین المللی نشان می دهد که سال گذشته، نه تنها تولید افزایش نیافته بلکه نه درصد نیز افت داشته و امسال نیز این افت همچنان ادامه خواهد یافت.

امروز (یکشنبه) حسن روحانی در رد این خوش بینی رهبر حکومت گفت: «حرکت در مسیر رونق و جهیش اقتصادی، می بایست مبتنی بر واقعیت ها باشد».

برخی آشنایان امور اقتصادی چهار ماه پیش به دنبال انتشار پیام خامنه ای در مورد جهش تولید، گفته بودند که رهبر حکومت در یک دنیای خیالی زندگی می کند و اطلاع ندارد که سال گذشته، سال پسرفت بی سابقه اقتصاد و تولید در ایران بوده است.

در این چهار ماه، شماری بیشتری از کارخانجات تعطیل شده و اعتصاب های کارگری سراسر کشور را فرا گرفته که میزان تولید را به شدت کاهش می دهد.

حسن روحانی در توضیح این اندیشه که باید واقعیت ها را در نظر گرفت، گفت: «بی تردید حرکت در مسیر رونق و جهش اقتصادی کشور، می بایست مبتنی بر واقعیت های این فرصت بوده و نباید گرفتار تخیل های غیر واقع بینانه بود».

روحانی برای آن که سخنانش به باطل دانستن سخنان خامنه ای تعبیر نشود، در ادامه سخنانش گفت که منظورش، “تحلیل های مبتنی بر بدبینی و سیاه نمایی می باشد”.

مقامات حکومت، خود تایید می کنند که بودجه کل کشور با کمبود دو سومی روبروست و درآمدهای ارز خارجی به صفر نزدیک می شود و حتی چین و روسیه نیز از خرید محصولات ایران دوری می جویند و در چنین شرایطی، اقتصاد کشور نه تنها رشد نخواهد کرد، بلکه بر میزان پسرفت آن افزوده خواهد شد.

روحانی که در نشست امروز نهادی به نام “ستاد هماهنگی اقتصادی” سخن می گفت، برای آن که مورد حمله خامنه ای و جناح او قرار نگیرد، به مجیز خوانی از او پرداخت و گفت: «رهنمودهای مقام معظم رهبری دربرگیرنده راهبردهای اصلی کشور است».