در پاسخ به خرده گیران: اسرائیل آرمانشهر نیست، ولی بدی های آن به یک هزارم نواقص در ایران نیز نمی رسد

چرا برخی از مردمان دوست دارند همیشه رفتار و کردار اسرائیل را زیر ذره بین بگذارند و در حالی که بر کردارهای بسیار از دولت های جهان به اغماض می نگرند، مطالب بسیار کم اهمیت تری را که به اسرائیل مربوط می شود، این چنین با شدت به باد انتقاد می گیرند؟

یک نمونه از این رفتارهای بسیاری از جوامع جهانی، حملات موشکی یازده روزه دو گروه تروریستی حماس و جهاد اسلامی بود که ۴۳۰۰ موشک به سوی نواحی جمعیتی اسرائیل پرتاب کردند و کسی در دنیا به اعمال آن ها اعتراض نکرد، ولی هنگامی که اسرائیل برای پایان بخشیدن به این حملات و نابودی مراکز حملات موشکی، به عملیات هوایی در نوار غزه پرداخت، اعتراض گسترده جهانی علیه این کشور به راه افتاد و در آلمان و ایالات متحده و چند کشور دیگر، حتی مراکز یهودی مورد حمله قرار گرفت.

آقای منشه امیر اکنون چند ماه است که هر هفته روزهای شنبه در شبکه تلویزیونی کانال یک در لوس آنجلس برنامه ای دارد که همراه با دکتر محسن بنایی مقیم آلمان مسائل و اموری را که می تواند برای آینده ایران سرمشق قرار گیرد، مورد بحث قرار می دهند و در مورد آن چه که به اسرائیل مربوط می شود، آقای منشه امیر تشریح می کند که مثلا اسرائیل برای رفع کمبود آب، چه راهکارهای داشته که می تواند مورد تقلید ایران نیز قرار گیرد.

بارها در این برنامه هفتگی توضیح داده شده که هدف این گفتگوها تبلیغ بدون پشتوانه درباره اسرائیل نیست، بلکه قصد آن است که ایرانیان برای برنامه ریزی فردای وطن، از تجربیات دیگران یاری بگیرند.

دکتر محسن بنایی چندی پیش برای آقای منشه امیر تعریف کرد که شماری از آشنایان و یا دنبال کنندگان این برنامه به ایشان ایراد می گیرند که چرا فقط از خوبی های اسرائیل سخن گفته می شود و بدی ها و نواقص آن کشور نادیده گرفته می شود. آقای منشه امیر در آخرین برنامه توضیح داد که مسلما اسرائیل و نه هر کشور دیگری، آرمانشهر نیست که عیب و نقصی و نکته قابل انتقادی نداشته باشد و اسرائیل نیز از این قاعده مستثنی نیست.

آقای امیر گفت: ما مرتبا از افزایش زباله گردها در ایران سخن می گوییم و این در حالی که در اسرائیل نیز زباله گرد دیده می شود و در ایالات متحده نیز می توان چنین پدیده ای را مشاهده کرد.

ولی قصد از از این رشته برنامه آن نیست که ایرانیان از نواقص کشورهای دیگر بیاموزند، بلکه هدف، فراگرفتن نکات مثبت هر کشور دیگر است، به ویژه که این بحث، هر هفته با بررسی موضوع مشخصی در سراسر جهان آغاز می شود و سپس آقای منشه امیر از تجربیات اسرائیل در همان رابطه توضیح می دهند.

ولی از آن جا که برخی افراد ذره بین به دست گرفته و به انتقاد از دکتر محسن بنایی پرداخته بودند، آقای امیر موافقت کرد که آخرین بحث، به کاستی ها و کمی های اسرائیل در زمینه های مختلف و از جمله تساوی حقوق اعراب و زنان اسرائیل پرداخته شود.

شنیدن این بحث ممکن است برای علاقمندان جالب باشد، که نسخه کامل آن در اختیار کاربران قرار گرفته است: