در پی گرانی موز در ایران یک مسئول رسمی حکومت گفت: خاصیت سیب به مراتب بالاتر از موز است!

مجتبی شادلو، نایب رئیس اتحادیه باغداران تهران گفت: هرچند در سال‌های اخیر موز در سبد میوه خانوار در مجالس و مهمانی‌ها مرسوم شده است، اما وقتی موز گران است بهتر است سیب را که ارزان تر است جایگزین آن کنیم .

در ادامه خبر موسی شهبازی، مدیر کل دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز اعلام کرده است که  ۳۵ درصد مردم زیر خط فقر هستند.

او  گفت: در دهک‌های یک تا سه، مصرف کالری کاهش یافته و همچنین مصرف گوشت با کاهش زیادی مواجه و تبدیل به مصرف مرغ و تخم مرغ شده است.

مدیر کل دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه افزود: نرخ فقر در کشور ما به حدود ۳۵ درصد رسیده است؛ یعنی ۳۵ درصد مردم زیر خط فقر قرار دارند.

وی گفت:  میانگین مصرف کالا‌ها در سال‌های اخیر کاهش زیادی داشته است، به طوری که در دهک‌های یک تا سه، مصرف کالری کاهش یافته و همچنین مصرف گوشت کاهش یافته و تبدیل به مصرف مرغ و تخم مرغ شده است؛ به طوری که اکنون شاهد مصرف سرانه ۲۵ گرم گوشت قرمز در ماه توسط این سه دهک هستیم.

شهبازی با اشاره به افزایش قیمت مرغ و تخم مرغ گفت: از آبان ۹۸ تا آبان ۹۹، قیمت مرغ ۸۴ درصد و تخم مرغ ۸۸ درصد افزایش یافته است که همین امر نیز تهدیدی برای مصرف این دو محصول است.