در کانادا، سه تن ایرانی برای ورود به پارلمان، از دو حزب لیبرال و نیو دموکرات وارد کارزار شده اند

با نزدیک شدن موعد انتخابات پارلمانی در کانادا، سه شخصیت مهاجر ایرانی نیز به صورت عضو در دو حزب، تلاش تبلیغاتی خود را برای راه یافتن به پارلمان آغاز کرده اند. دو تن از این نامزدها، عضو حزب لیبرال کانادا در تورنتو هستند و نامزد سوم به عضویت در حزب نئودموکرات در مونترال وارد رقابت شده است.

ایرانی ها در کانادا حضور گسترده ای دارند که بیشتر آن ها در شهر تورنتو زندگی می کنند. شماری از این تازه مهاجران وارد صحنه سیاسی شده اند و این بار سه تن از آن ها برای عضویت یافتن در پارلمان آن کشور به فعالیت پرداخته اند.

مسلما یکی از موضوعاتی که پارلمان آینده کانادا را به خود مشغول خواهد داشت، بحران روابط با حکومت اسلامی ایران است و عضویت نمایندگان ایرانی زاده در پارلمان، می تواند در تصمیم گیری های دولت آینده کانادا تاثیرگذار باشد.

در دوره پیشین پارلمان کانادا نیز دو ایرانی عضو آن بودند . اکنون سه تن برای رسیدن به کرسی پارلمانی وارد رقابت شده اند که ممکن است نشان افزایش علاقمندی ایرانیان مقیم کانادا به امور سیاسی آن کشور باشد و یا شاید هم می خواهند از طریق شرکت در انتخابات، گامی دیگری در خو گرفتن به جامعه کانادا بردارند.

در گذشته، ایرانیان کانادا چنان گرفتار دغدغه های زندگی روزمره بودند که کمتر به امور سیاسی توجه داشتند.

کانادا از هنگام قتل خانم زهرا  کاظمی، عکاس و خبرنگار کانادایی زاده ایران، که در زیر شکنجه جان باخت، وارد یک کشاکش سیاسی و دیپلماتیک با حکومت ایران گردیده که همچنان ادامه دارد و حتی پس از سقوط هواپیمای مسافری اوکراینی، که برخی از سرنشینان آن ایرانیان تبعه کانادا بودند، شدت گرفته است.

از شمار کل ایرانیان مقیم کانادا آمار دقیقی در دست نیست. ولی گفته می شود که شمار قابل توجهی از آنان، از مقامات پیشین حکومت و یا ماموران آن بوده اند که توانسته اند پول زیادی را از کشور خارج سازند و به کانادا منتقل کنند. گفته می شود که یکی از سرمایه گذاری های کلان، به خانواده اکبر هاشمی رفسنجانی تعلق دارد. ولی این شایعه، هرگز به طور موثق تایید نشده است.

شمار ایرانیانی که از هنگام به روی کار آمدن حکومت اسلامی ناچار شده اند وطن خود را ترک گویند، در همه کشورهای جهان و به ویژه اروپا و آمریکای شمالی حدود پنج میلیون نفر برآورد شده، که اگر وارد صحنه سیاسی آن کشورها شوند، می توانند روی تصمیمات حکومتی در قبال رژیم ایران تاثیرگذار باشند