در کتب درسی مراکش به زبان فرانسه: هم نام رسمی اسرائیل و هم پرچم ملی این کشور ذکر شده است

در نقشه رسمی حکومت خودگردان فلسطینی، نامی از اسرائیل دیده نمی شود و ظاهرا سراسر این سرزمین متعلق به فلسطینیان است و سراسر خاک اسرائیل را نیز شامل می شود

مراکش یکی از کشورهای معدود عربی است که نه فقط موجودیت اسرائیل را انکار نمی کند، بلکه نام اسرائیل و پرچم ملی این کشور در کتب درسی گنجانده شده است.

در نقشه رسمی حکومت خودگردان فلسطینی، نامی از اسرائیل دیده نمی شود و ظاهرا سراسر این سرزمین متعلق به فلسطینیان است و سراسر خاک اسرائیل را نیز شامل می شود.

در کتب درسی در مراکش،  نه تنها در نقشه جغرافیا از اسرائیل به صراحت نام برده شده، بلکه پرچم ملی این کشور نیز در کنار آن نقش بسته و پرچم های کشورهای عرب نیز در بالا و پایین آن دیده می شود.

روزنامه عرب زبان الرأی العام گزارش داد که البته نام اسرائیل و پرچم ملی این کشور در کتبی که به زبان فرانسه نگاشته شده ذکر گردیده و در کتاب ها به زبان عربی، همان شیوه قدیمی اجرا شده است. در کتاب های درسی به زبان فرانسه، شهر اورشلیم را به عنوان پایتخت اسرائیل ذکر شده است و این در حالی که فلسطینی ها شرق اورشلیم را پایتخت خود می دانند.

شماری از مخالفان اسرائیل در مراکش، از دولت خواسته اند که نه تنها این کتاب ها را تحریم کرده و برچیند، بلکه نویسندگان و مسؤولان آن را نیز مجازات کند.