در کنار ایالات متحده، امارات عربی متحده نیز که قبلا مورد اتهام رژیم ایران قرار گرفته بود، خواهان مبارزه با رژیم ایران است

انور قرقش وزیر خارجه امارات عربی متحده

وزیر خارجه امارات عربی متحده نیز سخنان خانم موگرینی در دفاع از حکومت اسلامی ایران را مورد انتقاد شدید قرار  داد انور قرقَش که برای حضور در مجمع عمومی در نیویورک به سر می برد، به خبرنگاران گفت که رژیم ایران با دلگرمی از حمایت های اتحادیه اروپا، می کوشد بین ایالات متحده و کشورهای اروپایی فرافکنی کند.

وزیر خارجه امارات گفت که اتحادیه اروپا مرتبا به رژیم ایران امیدواری می دهد که مناسبات بازرگانی ادامه خواهد یافت. ولی در نهایت امر اروپائیان چاره ای نخواهد داشت جز آن که به خط ایالات متحده بازگردند و در مسیر سیاست های آمریکا علیه رژیم ایران گام بردارند.

گفتنی است که علی خامنه ای و شماری دیگر از سران حکومت ایران، در روزهای اخیر، امارات عربی متحده را در کنار عربستان سعودی به دست داشتن در جنایت تروریستی در اهواز متهم ساخته اند.

همه امیرنشین های عربی در حوزه خلیج فارس، که از هنگام به روی کارآمدن حکومت اسلامی در ایران، همیشه در معرض تهدید و تخریب از جانب رژیم ایران قرار داشته اند، از پشتیبانان قاطع تحریم های آمریکایی علیه رژیم ایران هستند و در کنار آن کشور قرار گرفته اند.

یادآوری می شود، پرزیدنت ترامپ گفته است که قصد دارد یک اتحادیه منطقه ای علیه رژیم ایران، با عضویت امیرنشین ها و در راس آن ها عربستان سعودی، به وجود آورد.

به گفته تحلیلگران رادیو پیام اسرائیل، گرچه امیرنشین در مورد توان جنگی در برابر رژیم ایران، توانایی زیادی ندارند، ولی از نظر بازرگانی و سیاسی می توانند ضربات سنگینی بر رژیم ایران وارد آورند.

وزیر خارجه امارات عربی متحده، از کشورهای منطقه و جهان خواستار گردید که علیه رژیم ایران دست اتحاد بدهند. او گفت: «هر اندازه در جامعه جهانی، نسبت به سیاستی که باید در برابر رژیم ایران در پیش گرفته شود، تفرقه وجود داشته باشد، آنان از این وضع برای تقویت خود بهره گیری خواهند کرد»

وزیر خارجه امارات عربی متحده نیز سخنان خانم موگرینی در دفاع از حکومت اسلامی ایران را مورد انتقاد شدید قرار  داد