در گفتگوی هفتگی با آقای منشه امیر: «تشکیلات برون مرزی تا چه حد می تواند در نجات ایران موثر باشد؟»

فعالیت های سازمانی برون مرزی، توسط ایرانیانی که ناچار به ترک وطن شده اند، تا چه حد می تواند در نجات میهن از دست افراد دزد و بی کفایتی که بر آن سرزمین مسلط شده اند، کارساز باشد.

این پرسشی بود که آقای شهرام همایون، در مصاحبه هفتگی در تلویزیون کانال یک با آقای منشه امیر مطرح ساخت و دیدگاه او را جویا شد.

آقای امیر که هرگونه فعالیت سیاسی ایرانیان برون مرزی برای نجات کشور را تایید می کند، در عین حال تاکید کرد که کلید آینده کشور در دست مردمان درون مرزی است و برون مرزی ها می توانند نقش پشتیبان را داشته باشند.

وی در ضمن ابراز نگرانی کرد که هرگونه تلاش برای برپایی یک کنفرانس ملی، ممکن است به بن بست برسد زیرا تجربه چهار دهۀ گذشته نشان داده که گروه های اوپوزیسیون در برون مرز حاضر به همکاری با یکدیگر نیستند و هر یک می خواهد در صدر باشد و دیدگاه های خود را به کرسی بکشاند.

در این مصاحبه هفتگی، موضوع های دیگری نیز از جمله مذاکرات برجامی و همایش تاریخی این هفته در اسرائیل مطرح گردید.

سخن از سفر وزیران خارجه چهار کشور عربی به اسرائیل و برگزاری همایش در کنار وزیران خارجه اسرائیل و ایالات متحده برگزار شد و موضوع اصلی آن رویارویی با زیاده خواهی های رژیم ایران و برنامه های اتمی و موشکی آن می باشد.

در پایان گفتگوهای روز گذشته (دوشنبه) در این همایش شش گانه، از جمله تصمیم گرفته شد که این دیدارهای سیاسی هرچند گاه یکبار به تناوب در همه کشورهای عضو برگزار شود و همکاری های سازمان یافته ای را به دنبال خواهد آورد.

آقای منشه امیر در پاسخ به پرسش آقای همایون گفت که از دیدگاه وی، تصمیمات اعلام شده فقط یک پوشش بوده و مذاکرات واقعی بر محور مسائل اتمی ایران و لزوم رویارویی با آن دور می زده است.

این گفتگو با پخش فیلم کوتاهی از برگزاری جشن نوروزی در موزه هنرهای اسلامی در اورشلیم آغاز شد.