در یاد روز هولوکاست: پدیده های یهودستیزی در بسیاری از کشورهای اروپایی رو به افزایش است

هتک احترام از گورستان های یهودی، یکی از رایج ترین نمادهای یهودستیزی است

در یادروز هولوکاست، آماری انتشار یافت که نشان می دهد در اکثر کشورهای اروپای غربی ده ها در صد به موارد یهودستیزی و تعرض به این مردمان افزوده شده است. با آن که درباره اروپای مرکزی و شرقی آمار دقیقی در دست نیست، ارزیابی می شود که در آن کشورها نیز وضع بهتر از این نباشد.

تنها در کشور فرانسه که دارای یک اقلیت بزرگ عرب و مسلمان می باشد، تعرض به یهودیان، در یک سال گذشته هفتاد درصد بیشتر شده است.

یهودیان بر این گمان هستند که فرانسه به سرعت به سوی یک جامعه یهودستیز پیش می رود و روز به روز بر شمار حوادثی از این قبیل افزوده می شود.

در سال های اخیر مهاجرت یهودیان از فرانسه به اسرائیل افزایش یافته و همزمان شمار چشمگیری از آنان رهسپار ایالات متحده و کانادا شده اند.

نیمی از پرسش شوندگان یهودی در یک نظرسنجی گفته اند که کاملا معتقدند که پرزیدنت امانوئل ماکرون می تواند با این پدیده های ناهنجار رویارویی کند. ولی بسیاری نیز بر این باورند که با افزایش جمعیت اعراب و مسلمانان فرانسه، و همچنین جان گرفتن گرایش های نژاد پرستانه و ملی گرایانه متعصبین فرانسوی، ممکن است اوضاع رو به وخامت بیشتر رود.

در آلمان نیز یهودستیزی و پدیده های آن افزایش یافته است که عاملین اصلی آن نژادپرستان و یهودستیزان هیتلری هستند، ولی مهاجرین مسلمان از کشورهای عرب نیز در آن نقش داشته اند.

همچنین در بریتانیا موارد زیادی از تعرض های ناشی از یهودستیزی دیده شده که در مقایسه با سال های پیش از آن، افزایش چشمگیری را نشان می دهد.

به موجب نظرسنجی، دو سوم از یهودیان پرسش شونده بر این گمان هستند که کشور فرانسه به تدریج به یک کانون یهودستیزی مبدل شده است.

روز سه شنبه (پریروز) همایش بزرگی در شهر کراکو در لهستان برای بحث درباره راه های مبارزه با یهودستیزی برگزار شد که بیش از یکصد تن از ویران کشورهای اروپایی و اعضای پارلمان های آن ها حضور داشتند و راه های مبارزه با یهودستیزی را بررسی کردند.

همچنین همایشی در داخل اردوگاه مرگ آشوویتس، با شرکت تلاشگران حقوق انسانی از کشورهای مختلف جهان برگزار شد که خانم نازیلا گلستانی تلاشگر سیاسی ایرانی نیز در آن شرکت کرد و در نطقی، از جمله گفت: در زمانی که اروپا دچار فاجعه هیتلر و یهودستیزی شده بود، ملت ایران از گروهی از یهودیان، به ویژه از لهستان پناه داد و موجب نجات جان آنان از چنگال المان هیتلری گردید.

خانم نازیلا گلستان یادآوری کرد که صدها نفر از کودکان یتیم یهودی که برای فرار از آلمان نازی به جمهوری های آسیای مرکزی گریخته بودند، به ایران آورده شدند و چندی بعد به اسرائیل انتقال یافتند و “کودکان تهران” نام گرفتند و همیشه سپاسگزار دولت و ملت ایران بودند