در یونان از بنای یادیود قربانیان هولوکاست، توسط افراد نئونازی هتک حرمت شد

در آستانه یاد روز جهانی هولوکاست (شوآ)، مورد تازه ای از تعرض های یهود ستیرانه، و این بار در یونان گزارش شد و همچنین افشا گردید که در دوران جنگ جهانی دوم، دولت فنلاند با حکومت آلمان نازی برای شتاب بخشیدن به کشتار یهودیان، همکاری داشته است.

در گزارشی که هفته پیش در آستانه یاد روز هولوکاست انتشار یافت، آمده بود که در یک سال اخیر بر موارد یهود ستیزی، به ویژه در کشورهای اروپایی و از جمله در جمهوری اوکراین افزوده شده است.

در یونان، گروه های نئونازی شب گذشته (چهارشنبه) با پاشیدن رنگ روی ستون یادبود قربانیان هولوکاست در آن کشور، نام حزب نئونازی را که “سپیدۀ زرین” خوانده می شود نقش کرده بودند.

این ستون چند سال پیش به یاد یهودیان یونانی در شهر سالونیکی در شمال آن کشور برپا شد که به دستور آلمان نازی و با همکاری یهود ستیزان محلی، به اردودگاه های مرگ فرستاده شدند.

حزب نئونازی “سپیدۀ زرین” علنا از دیدگاه های ضد یهودی جانبداری می کند.

چند روز پیش از این حادثه، روی همان ستون یادبود قربانیان یهودی نوشته شده بود “فلسطین ازاد خواهد شد”. همچنین، شهردار سالونیکی که این اقدامات اوباشگرانه را محکوم دانسته بود، مورد تحقیر و توهین قرار گرفت.

یادروز هولوکاست هر سال در ۲۷ ژانویه برگزار می شود. این روز جهانی توسط سازمان ملل متحد تعیین شده و به همین مناسبات آئین هایی در چندین کشور جهان برگزار خواهد شد.

۲۷ ژانویه مصادف با روزی است که هفتاد و سه سال پیش (۱۹۴۵) ارتش سرخ توانست اردوگاه مرگ آشوویتس را از تسلط نازی ها برهاند و به کشتار یهودیان پایان بخشد.

آشوویتس بزرگترین اردوگاه آمدمکشی نازی ها بود که در آن حدود یک و نیم میلیون نفر انسان به قتل رسیدند، که بیش از یک میلیون نفر آن ها یهودی بودند.

تعیین یادروز هولوکاست توسط سازمان ملل، در دوران ریاست جمهوری صورت گرفت و آن هنگامی بود که احمدی نژاد هولوکاست  را “افسانه” نامید و جنایات هیتلر علیه یهودیان را انکار کرد.

در این میان اعلام شد که یهودیان اتریش آئین یادروز هولوکاست در آن کشور را در اعتراض به قدرت گرفتن جناح راست و نزاد پرست در آن کشور تحریم می کنند.

“حزب ازادی” که در انتخابات سه ماه پیش اتریش قدرت بیشتری به دست آورده، آشکارا دارای گرایش های نژاد پرساتانه بود و با اقامت خارجیان در آن کشور مخالفت می ورزد. این حزب یک سوم از کرسی های پارلمان اتریش را به خود اختصاص داده و دارای ۲۶ نماینده می باشد.

قرار است آئین یادروز هولوکاست در پارلمان اتریش برگزار شود که سران جامعه یهودیان نیز به آن دعوت شده اند، ولی اعلام کرده اند که آن را تحریم خواهند کرد.

ئر فنلاند، در روزهای اخیر اسنادی کشف شده که نشان می دهد در دوران جنگ جهانی دوم، دولت اوسلو با حکومت آلمان نازی در کشتار یهودیان همکاری می کرده است.

این اسناد شامل خاطرات مکتوب شش تن از افرادی است که ظاهرا به عنوان “داوطلب” از فنلاند به هدف یاری رسانی به نازی ها به اروپا فرستاده شده بودند. این افراد گرچه ظاهرا “داوطلب” نامیده می شدند، ولی در واقع فرستادگان دولت فنلاند بودند که می کوشید در جریان جنگ جهانی دوم دخالت مستقیم و آشکاری نداشته باشد.

انتشار این اسناد در رسانه های همگانی آن کشور، جنجال بزرگی برانگیخته است. ولی رئیس جمهوری فنلاند سکوت کرده و هنوز واکنشی نسبت به این افشاگری تکان دهنده بیان نکرده است.