در یک اقدام تاریخی، وزیر خارجه امارات، با تماس از راه دور، با کمیته یهودیان آمریکایی مصاحبه کرد

در همان هنگام که برنامه الحاق بخشی از کرانه به خاک اسرائیل، ممکن است در روند نزدیکی بین امیرنشین های عرب حوزه خلیج فارس با اسرائیل اختلالاتی ایجاد کند، وزیر مشاور امارات عربی متحده در امور خارجی، به نام انور قرقاش در تماس با مقامات کمیته یهودیان آمریکا که یکی از پرنفوذترین نهادهای اجتماعی یهودیان در ایالات متحده است، از جمله گفت که تماس و ارتباط با اسرائیل، برای امیرنشین ها اهمیت والا دارد و بهتر از راه هایی که در گذشته به آزمون گذاشته شده، می تواند نتایج مثبت داشته باشد.

اشاره قرقاش به این واقعیت بود که کشورهای عرب، در طول نیم قرن نخستین استقلال اسرائیل، خصومت بسیار گسترده ای علیه این کشور نشان دادند، و به تصور آن که بتوانند حقوق فلسطینی ها را تامین کنند، خواهان نابودی اسرائیل شدند. ولی انور سادات رئیس جمهوری وقت مصر، حدود سی و یک سال پیش با اسرائیل پیمان صلح امضا کرد و اکنون امیرنشین های عرب هستند که نسبت به چنین اقدامی اشتیاق نشان می دهند و با این شیوه، بهتر خواهند توانست از حقوق فلسطینیان جانبداری کنند.

وزیر مشاور امارات در امور خارجی، عملا گفت که نزاع طولانی کشورهای عرب با اسرائیل و همچنین ادامه خصومت با این کشور، اشتباه بوده و نتیجه مثبتی به دنبال نداشته است.

کمیته یهودیان آمریکایی که گفتگو از راه دور را با وزیر مشاور امارات عربی در امور خارج ترتیب داد، یکی از چند سازمان بسیار مهم یهودیان آمریکایی می باشد و از نفوذ زیاد برخوردار است.

رهبران کمیته، گفتگو با وزیر خارجه امارات را یک “فرصت تاریخی” خواندند.

یک مقام ارشد امارات عربی متحده که نامش برده نشد، چند روز پیش با انتشار پیامی به زبان عبری، ملت اسرائیل را فراخوانده بود که به اقداماتی دست زده نشود که روند نزدیکی بین امیرنشین ها و اسرائیل را مختل سازد. احتمال میرود که نگارنده این پیام، شخص انور قرقاش بوده است.

در یک ماه اخیر هواپیماهای باری امارات، دو بار برای انتقال تجهیزات پزشکی به حکومت خودگردان فلسطینی، دوبار در فرودگاه بین المللی اسرائیل فرود آمدند که بار دوم آن، با علامت رسمی شرکت هواپیمایی آنها بود. چنین امری در تاریخ روابط طرفین سابقه نداشته است.

انور قرقاش در بخشی از سخنان خود گفت: «به رغم اختلاف نظرهای سیاسی، می توان در مبارزه با ویروس کورونا، با اسرائیل همکاری کرد و از تکنولوژی پیشرفته آن بهره گرفت.