در یک اقدام نمایشی، دادسرای نظامی، همه فرماندهان سپاه را از مسئولیت سقوط هواپیمای اوکراینی، مبرا اعلام کرد

خانواده های داغدار سقوط هواپیمای مسافری اوکراینی، اعلام داشتند که ابلاغیه دادسرای نظامی که همه مسئولان سپاه پاسداران را از اتهام سقوط هواپیما مبرا دانسته، یک اقدام ظاهری دیگر برای پوشاندن واقعیت جنایات تبهکاران رژیم و سپاه پاسداران بوده که این چنین می کوشند رفتار خود را پرده پوشی کنند و از مجازات بگریزند.

در ابلاغیه دادسرای نظامی آمده است که هیچ یک از مهره درشت های سپاه پاسداران و گروه های وابسته به آن، مرتکب خطایی نشده اند  نباید مورد پیگرد قانونی قرار گیرند و اتهام باید فقط متوجه در فردی شود که مامور به کار انداختن دستگاه پرتاب موشک به هواپیما بوده است.

رژیم ادعا می کند که این دوتن در بازداشت هستند و مورد محاکمه قرار دارند، ولی هیچ قرینه ای در دست نیست که درستی این ادعا را ثابت کند. همچنین نام این دو اوپراتور همچنان محرمانه مانده است.

خانواده های داغدار سقوط هواپیمایی که دارای ۱۷۶ تن سرنشین بود و همه آن ها کشته شدند، خواهان محاکمه حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران و چند تن دیگر از این نهاد نظامی در یک دادگاه بین المللی هستند. آن ها همچنین می گویند که باید یک کمیسیون تحقیق بین المللی و بیظرف برای بررسی واقعیات برپا شود، زیرا نهادی که مرتکب جنایت شده است، نمی تواند به طور بی طرفانه درباره میزان مسئولیت خود به تحقیق بپردازد.

در ابلاغیه دادسرای نظامی تهران که بیش از یک سال پس از سرنگونی هواپیما انتشار یافت از جمله آمده است که امیرعلی حاجی زاده فرمانده فضا – هوای سپاه پاسداران نیز در این زمینه هیچگونه مسئولیتی نداشته و خطایی مرتکب نشده است.

در این ابلاغیه، از علی عابدزاده، رئیس وقت سازمان هواپیمایی کشوری نیز رفع اتهام شده است.

این ابلاغیه، همچنین برای حکومت ایران، ستاد پدافند عامل و غیر عامل و دیگر مقامات وابسته به رژیم و سپاه پاسداران قرار منع تعقیب صادر کرده است. ولی خانواده های قربانیان همه این نتیجه گیری ها را ساختگی می دانند و می گویند که تلاش خواهند کرد این جنایت را در یک دادگاه بین المللی همچنان دنبال کنند.

در این ابلاغیه، ده نفر به ارتکاب سهل انگاری و جرایم سبک دیگر، ظاهرا مورد تعقیب قرار گرفته اند. ولی آشنایان امور حتی نسبت به واقعی بودن این ادعا نیز تردید دارند.

اتهام این عده، سهل انگاری و عدم رعایت ضوابط اعلام گردیده که اتهامات بسیار سبک است – و این در صورتی که آنان، بر اساس دستوراتی که گرفته بودند عملی کرده و ازجمله هواپیمای اوکراینی را دوبار هدف موشک قرار دادند.