دستور دادستان اصفهان به بازداشت “دختران قمه کش”

از دیشب ۲۰ تیرماه، یک فیلم عجیب و باورنکردنی در فضای مجازی منتشر شد که در آن دیده می‌شود دختران نوجوان در یک پارک دور هم جمع شده‌اند و بعد از جدال و ناسزا گفتن به یکدیگر با الفاظ رکیک، به جان هم می افتند و در این میان دختری جوان که در فیلم به نام «هلیا» صدا زده می شود، بعد از رجز خوانی دست در شلوارش می برد و قمه بزرگی را بیرون آورده و به تهدید می پردازد.

اکنون خبر رسیده که دستور شناسایی و تشکیل پرونده شخصیت و مددکاری اجتماعی برای افراد خاطی در پرونده کلیپ درگیری دختران در اصفهان صادر شده است.

دادستان عمومی و انقلاب اصفهان گفت: «ناهنجاری‌های اجتماعی در غفلت خانواده‌ها و نهادهای متولی فرهنگی به صورت جدی نوجوانان را در معرض تهدید قرار داده است.»