دستور رئیسی به دادستان تهران: با بازپرس و مأموران متخلف در گرداندن اوباش برخورد کنید

چند روز پس از اقدامی با نام اوباش گردانی در خیابان های تهران از سوی رژیم،امروز ابراهیم رییسی رییس قوه قضاییه طی دستوری مقام های مسئول در این کار را توبیخ و آن خواهان برخورد با این افراد گردید.

خبرگزاری قوه قضاییه با انتشار این خبر اعلام کرد که در ماجرای اوباش‌گردانی اخیر، آیت الله رئیسی از همان لحظات اولیه اطلاع، به دادستان تهران دستور داده بود تا در خصوص مصادیق تعدی از قانون و نقض حقوق شهروندی، با متخلفین اعم از بازپرس و یا مأمورین برخورد شود.

این در حالی است که پس از اینکه این اقدام رژیم با نام اوباش گردانی با انتقادها و واکنش های مردمی روبرو گردید  رئیس پلیس تهران در واکنش به انتقادها از گرداندن و کتک زدن برخی متهمان در خیابان گفت که این اقدامات با “حکم مرجع قضایی” انجام می‌شود و پلیس در اجرای این طرح “اسیر جوسازی‌ها نخواهد شد.

اکنون اما رئیس قوه قضائیه رژیم میگوید:تعرض به متهم ولو اوباش قطعاً مجاز نیست!

گرداندن افرادی که حکومت آنان را “اراذل و اوباش” می‌خواند، در سطح شهرها و به خصوص در محله‌های زندگی متهمان همراه با تحقیر، پس از انقلاب ۵۷ همواره سابقه داشته اما از سال‌های پایانی دهه ۷۰ این اقدام در قالب طرح‌های جدیدی از سوی نیروی انتظامی اجرا شده است.

پس از آنکه در روزهای گذشته فیلم های مربوط به گرداندن جوانان همراه با ضرب و شتم آنان توسط نیروهای نظامی منتشر گردید با واکنش های تند مردمی روبرو گردید و کاربران در فضای مجازی این عمل رژیم را نشانه ضعف و به منظور هراس افکنی در دل مردم دانستند چرا که با وخیم تر شدن شرایط اقتصادی رژیم بیم آن را دارد که با خیزش های گسترده در سراسر ایران روبرو گردد.