دستگاه الکترونی که در جبهه جنگ ممکن است مجروحین را از مرگ برهاند

یک دستگاه کوچک الکترونی که در اسرائیل طراحی و بداع شده، ممکن است جان شماری از سربازان را در جبهه جنگ از مرگ نجات دهد. سخن از دستگاه بسیار کوچکی شبیه ساعت مچی می باشد که روی نبض در مچ سرباز بسته می شود و همه فعالیت جسمانی او را زیر نظر می گیرد و آن را به پزشک منتقل می سازد.

این دستگاه کوچک رصد کننده وضع جسمی سرباز در شرائط جنگی، به ویژه هنگامی جنبه حیاتی پیدا می کند که سرباز در جبهه جنگ زخمی شده و باید بلافاصله برای معالجه او اقدام کرد و پزشک باید دقیقا بداند که وضع سرباز زخمی چگونه است.

طراحان و سازندگان این ساعت مچی گفتند که بستن آن به روی نبض سریاز، به پیراپزشک در جبهه جنگ امکان می دهد به همان اطلاعاتی دسترسی یابد که معمولا در داخل بیمارستان، و آن هم پس از ساعت ها آزمایش با دستگاه های مختلف، می توان به آن دسترسی یافت.

در شرائط جنگی که سرباز زخمی و همه سربازان دور و بر او زیر آتشباری دشمن قرار دارند، هر دقیقه و حتی ثانیه ممکن است سرنوشت ساز باشد و استقاده از دستگاه الکترونی جدید ساخت اسرائیل ممکن است جان برخی از زخمی شدگان را از مرگ نجات دهد.

این دستگاه شبیه ساعت مچی، دارای احساسگرهای بسیار ریز، ولی بسیار حساسی است که اطلاعات لازم از وضع جسمانی سرباز زخمی را در یک ثانیه تهیه می کند و در اختیار پیراپزشک قرار می دهد. داشتن اطلاعاتی چون میزان اکسیژن در خون سرباز زخمی و اطلاعات دیگر، می تواند برای نجات جان سرباز نقش حیاتی ایفا کند.