دفتر خامنه ای به شهرداری تهران: با نهادهای مردمی در مبارزه با کورونا همکاری نکنید. وفادار رژیم نیستند»

یک مقام دفتر خامنه ای، به شهرداری تهران دستور داد که از همکاری با نهادهای مردمی برای مبارزه با کورونا خودداری ورزید، زیرا از دیدگاه دفتر خامنه ای، این نهاد به اصول و مبانی رژیم وفادار نیستند. رژیم ایران پیشتر با همین استدلال، پزشکان بدون مرز را که برای کمک رسانی به مبتلایان به کورونا داوطلبانه به این کشور آمده بودند بیرون کرد تا انحصار رسیدگی به این فاجعه، در انحصار سپاه پاسداران و دیگر نهادهای حکومتی باقی بماند.

معاون ارتباطات دفتر رهبری به دستور علی خامنه ای با انتشار نامه ای  در انتقاد  از همکاری شهرداری تهران با نهادهای مردمی در مبارزه با کورونا نوشت:شهرداری نباید به این نهادها ی مردمی مخالف حکومت اسلامی اجازه فعالیت بدهد. حکومت ایران واهمه دارد که فعالیت این نهادهای مردمی به انحصار گری سپاه پاسداران لطمه بزنند و برای حفظ این موقعیت، سپاه حتی پزشکان  بدون مرز را از ایران خارج کرد تا این انحصار را هم چنان در درست خود نگاه دارد.

سایت خبری ایران وایر، با انتشار تصویر نامه‌ای از دفتر رهبر جمهوری اسلامی به شورای شهر تهران نشان می‌دهد که علی خامنه ای از همکاری شهرداری تهران با سازمان‌های مردم‌نهاد و مستقل در جریان مقابله با شیوع ویروس کورونا و همچنین از عدم استفاده از نمادها و لوگوها و نشان‌های مذهبی در تبلیغات شهرداری در مورد کورونا به شدت خشمگین شده و از آنان انتقاد کرده است.

علی مقدم معاونت ارتباطات مردمی بیت رهبری در این نامه به نقل از خامنه ای  خطاب به “محسن هاشمی”، رئیس شورای شهر تهران با انتقاد شدید الحنی نوشته است: از اقدامات شهرداری تهران برای پیشگیری و مقابله با شیوع ویروس کورونا ناراضی است .

وی در این نامه شهرداری را مورد بازخواست قرار داده و  این نهاد را متهم به همکاری با سازمان های مردم نهاد  مخالف با جمهوری اسلامی و رهبری کرده است.و در بخشی از این نامه پرسیده است؟  بر چه اساسی و با اختیاراتی با مخالفان نظام همکاری می کند.؟؟

معاونت دفتر رهبر ی در ادامه پرسیده که  آیا تمامی تصمیمات شهرداری طبق برنامه‌ها اجرا شده است و کارگروهی برای نظارت و ارزیابی نحوه اجرای برنامه‌ها تدارک دیده شده است یا نه. ؟

در ادامه نامه، رهبری  انتقادات خود را در چهار جنبه متوجه اقدامات شهرداری تهران کرده است.جنبه نخست ناظر به دغدغه‌های مذهبی دفتر رهبر جمهوری اسلامی است و از شهرداری تهران انتقاد شده است که چرا “تمامی اقدامات تبلیغی با موضوع ویروس کورونا، فاقد نماد و نشان‌های دینی و مذهبی” هستند و چرا در هیچ‌کدام آن تبلیغات به “مناسک دینی برای کاهش اضطراب و افزایش آرامش”اشاره نشده است.

در بندی دیگر از این نامه، انتقاد شده که چرا در تمامی تصاویر گزارش، از مردم دعوت شده به موسیقی آنلاین گوش دهند و کنسرت آن‌لاین در برج میلاد را نگاه کنند اما مطلب یا تصویری از رفتارهای مذهبی و دینی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم نمایش داده نشده است.

در بخش دیگر این نامه آمده است:  چرا در گزارش شهرداری تهران به پخش “چندین برنامه با رویکرد حمایتی از شبکه‌های ضدانقلاب بی‌بی‌سی فارسی، من‌و‌تو و ایران اینترنشنال” از اقدامات شهرداری تهران اشاره شده است.

این مقام دفتر رهبری به نقل از خامنه ای نوشته:   “ابهام اساسی” در این است که اقدامات شهرداری به درخواست شبکه‌ها برای آن‌ها ارسال شده است یا آن‌ها به طور خودجوش آن را پخش کرده‌اند، و آیا درج پخش خبرهای شهرداری از شبکه‌های مذکور در گزارش خود، به آن شبکه‌ها رسمیت نبخشیده است؟

در این نامه همچنین به کاربرد واژه‌های انگلیسی به جای فارسی در یکی از اقدامات تبلیغی شهرداری تهران انتقاد شده و گفته شده استفاده از برخی واژه‌های انگلیسی در نورپردازی سه‌بعدی برج آزادی در تهران به جای واژه‌های فارسی، اقدامی مغایر با ترویج زبان فارسی است.