دوربین صحرایی دیجیتال فرماندهان نظامی اسرائیل، به صورت بسیار هوشمندانه عمل می کند

ارتش اسرائیل از نوع جدیدی دوربین های صحرائی خبر داد که به صورت دیجیتال عمل می کند و نه تنها محل دشمن را نمایش می دهد، بلکه اطلاعات مشروحی در اختیار فرماندهان قرار می دهد که برای رویارویی با دشمن بسیار موثر است. اطلاعاتی که از این طریق به دست می آید، می تواند در تعیین سرنوشت نبرد بسیار موثر باشد.

این دوربین دیجیتال در اختیار فرمانده جزء است که از طریق آن می تواند با فرماندهان بالاتر در تماس باشد و با آن ها تبادل نظر کند.

ارتش اسرائیل از مدت ها پیش می کوشید این دستاورد مهم تکنولوژی را در صفوف سربازان خود، در میدان نبرد مورد استفاده قرار دهد و اکنون اعلام می شود که این روند تکمیل شده و در صحنه پیکار جنگی، امتیاز مهمی در اختیار سربازان قرار می دهد.

در ماه گذشته، این دوربین دیجیتال در رزمایش مشترک هنگ زرهی و هنگ تکاوران جنگی از نیروی زمینی مورد آزمایش قرار گرفت و نتایج بسیار رضایت بخشی داشت.

در حالی که دوربین های صحرایی معمولی، تنها منظره دور را نشان می دهد و اگر دشمن در پناه تخته سنگ ها و یا درختان و یا هر مانع دیگری پنهان شده باشد، قابل رویت نخواهد بود، بلکه می تواند محل دقیق پنهان شدن دشمن را نشان دهد و همچنین تصویر کاملی از نیروهای ثابت و سیار دشمن و همچنین حرکت نیروهای زرهی و هواپیماهای جنگی را نیز ارائه دهد و تصویر کاملی از میدان جنگ در اختیار فرماندهان قرار دهد که به کمک آن بتوانند برای نابود کردن دشمن اقدام کرده و پیشروی خود را امکان پذیر سازند.

یک دیدگاه

Comments are closed.