دولت آلمان برای بازسازی شبکه مدارس فلسطینی در غزه و کرانه باختری ۵۵ میلیون یورو هدیه می دهد

کمک مالی آلمان، تامین بودجه برای بخشی از سیستم آموزشی در کرانه باختری را نیز در بر خواهد گرفت

دولت آلمان اعلام داشت که برای یاری رسانی به بازسازی مدارس در باریکه غزه ، بودجه ای به مبلغ ۵۵ میلیون یورو اختصاص می دهد.

این کمک در حالی اعطا می شود که حماس بیشترین بخش از امکانات مالی خود را برای ایجاد یک زیربنای تهاجمی نیرومند علیه اسرائیل هزینه می کند و مبالغ بسیار ناچیزی را به تامین رفاه مردم اختصاص داده است.

در گزارش های پیشین گفته شده بود که وضعیت مدارس در غزه در وضع وخیمی قرار دارد و حکومت حماس کوچکترین تلاشی برای انجام تعمیرات به عمل نمی آورد.

همچنین، حماس برای ایجاد مدارس صنعتی و آموزش حرفه به نوجوانان تلاش نمی کند و این امر میزان بیکاری در غزه را به درصد بسیار بالایی رسانده و موجب افزایش فقر شده است.

کمک مالی آلمان، تامین بودجه برای بخشی از سیستم آموزشی در کرانه باختری را نیز در بر خواهد گرفت.

حماس با آن که از دریافت این مبالغ بسیار خشنود است، از حذف مطالب ستیزجویانه از برنامه درسی مدارس و گنجانیدن فخشی در مورد هولوکاست و جنایات آلمان هیتلری علیه یهودیان، جلوگیری  می کند. در کتاب های درسی کودکان فلسطینی در غزه، مطالبی برای ایجاد تنفر نسبت به یهودیان و در حمایت از نابودی اسرائیل گنجانده شده است.

در واشنگتن، حقوقدان حیسون گرینبلات که از جانب ایران متحده مسول پیشبرد صلح بین اسرائیل و فلسطینی ها می باشد، در سخنان گفت که همه مصیبت فلسطینیان در غزه، در عملیات جنگ طلبانه و فتنه انگیز حماس و دیگر سازمان های ترور فلسطینی ریشه دارد.

او گفت که بهتر است از ستیز دست بردارد و پولی را که در اختیار می گیرد، برای تامین رفاه مردم و جبران کاستی ها به کار گیرد.

گرینبلات گفت که حماس نمی تواند انتظار داشته باشد که مرتبا علیه اسرائیل توطئه چینی و تعرض کند و در همان زمان، اسرائیل را به محنت مردم غزه متهم ساخته و انتظار داشته باشد که جهانیان برایش پول و صدقه بفرستند.