دولت آلمان به مهاجرانی که در دادگاه بخاطر نژاد پرستی و یا یهود ستیزی محکوم شوند، تابعیت اعطا نخواهد کرد

به دنبال شدت گرفتن درگیری های نژاد پرستانه و یهود ستیزانه در آلمان، دولت برلین اعلام کرد که از این پس، به پناهجویانی که دارای این گونه گرایش ها باشند مقام شهروندی اعطا نخواهد کرد.

دولت ائتلافی آلمان اعلام کرد که از این پس، افرادی که به علت نژاد پرستی و یا یهودستیزی مرتکب درگیری شده و در دادگاه محکوم شناخته شده اند، از حق دریافت شهروندی آلمان محروم خواهند شد و باید آن کشور را ترک گویند و یا بدون داشتن تابعیت، به اقامت در آن کشور ادامه دهند.

از هنگام آغاز موج مهاجرت از کشورهای اسلامی و آفریقایی به آلمان، موارد متعددی از یهود ستیزی رخ داده که موجب نگرانی دولت برلین گردیده و حتی بودجه خاصی تصویب شده تا به دانش آموزان خانواده های مهاجر آموخته  شود که این گونه اندیشه ها و باورها را به دور بریزند.

ورود بیش از دو میلیون مهاجر آسیایی و آفریقایی همچنین باعث شده که نژادپرستان آلمانی نیز دوباره سر بلند کنند. در هر دو مورد، قربانیان خشونت، در درجه اول یهودیان مقیم آلمان بوده اند که هم از جانب نئونازی ها و هم متعصبین اسلامی مورد آزار قرار گرفته اند.

هر سه حزبی که کابینه ائتلافی آلمان را تشکیل می دهند، متفقا اعلام داشتند که یهودی ستیزی و نژادپرستی قابل تحمل نیست و آن هایی که در دادگاه محکوم شناخته شوند از گرفتن تابعیت آلمانی محروم خواهند گردید.

روزنامه پرتیراژ بیلد، این تصمیم دولت آلمان را بسیار مهم دانست و آن را برای ایجاد انسجام در جامعه آلمانی ضروری توصیف کرد.

در سال های اخیر موارد زیادی از آزارهای یهود ستیزانه و همچنین حمله به رستوران ها و مراکز یهودی در آلمان رخ داده که نوعی اعتراض نژادپرستان نسبت به ورود مهاجران اسلامی به آلمان تلقی شده است – امری که تصمیم دولت برلین بوده و با یهودیان مقیم آلمان ارتباطی ندارد.

همچنین گروه های مسلمان مهاجر، و به ویژه افراد وابسته به حزب الله لبنان، تا کنون بارها به راهپیمایی ضد اسرائیلی پرداخته و پرچم این کشور را به آتش کشیده و فریاد مرگ بر آمریکا سر داده اند.

در روزهایی که حملات موشکی گروه تروریستی حماس از غزه به سوی شهرهای اسرائیل ادامه داشت، ده ها تظاهرات سیاسی علیه اسرائیل و در حمایت از ترور فلسطینی در چند نقطه آلمان برگزار شد که طی آن، پرچم اسرائیل را نیز به آتش کشیدند و در نابودی این کشور شعار دادند.