دولت آلمان به ۲۵۰ هزار یهودی شمال آفریقا ۲۵۰ میلیون یورو خسارت میپردازد

در ادامه تلاش دولت آلمان برای جبران جنایات آلمان نازی علیه یهودیان، از برلین خبر رسید که بودجه ای به مبلغ ۲۵۰ میلیون یورو برای پرداخت به ۲۵۰ هزار نفر یهودیان الجزایر که در جنگ جهانی دوم در معرض آزار و کشتار آلمان نازی قرار گرفته بودند، اختصاص داده است.

در دوران جنگ جهانی دوم، ارتش نازی بخش هایی از شمال آفریقا را نیز تصرف کرد و هزاران تن از یهودیان مراکش و الجزیره بازداشت شدند و آلمان نازی تصمیم داشت آنان را به اردوگاه های مرگ بفرستد.

اکنون دولت آلمان تصویب می کند که برای جبران این جنایات، به بازماندگان قربانیان یهودی در الجزایر و عامه یهودیان آن کشور غرامت بپردازد.

مبلغ پرداختی برای جبران اموال و املاکی است که یهودیان در نتیجه تعقیب و آزار از جانب نازی ها از دست دادند.

در دوران جنگ، کشورهای عرب شمال افریقا تحت تسلط حکومت ویشی قرار داشت که آلمان پس از تصرف بخش اعظم فرانسه، در پاریس به روی کار آورده بود. دولت ویشی بر الجزایر و مراکش نیز تسلط داشت و عوامل آن به دستور دولت آلمان، به ازار یهودیان و کشتن آنان و تصاحب اموالشان پرداخته بودند.

دولت آلمان در سال های پس از جنگ جهانی دوم تا کنون چند میلیارد دلار به بازماندگان یهودی در کشورهای اروپایی خسارت پرداخته و چند میلیارد دلار دیگر را به اسرائیل هدیه کرده تا در راه آبادانی این کشور و کمک به یهودیانی که از چنگال نازی نجات یافتند هزینه کند. ولی این نخستین بار است که یهودیان شمال آفریقا از کمک مالی دولت آلمان برخوردار می شوند.