دولت آلمان می گوید خود را به امنیت اسرائیل متعهد می داند، ولی حاضر نیست شاخه سیاسی حزب الله را تحریم کند

خانم آنگلا مرکل صدراعظم آلمان، بارها در طول سال های زمامداری خود گفته است که دولت آلمان خود را نسبت به تامین امنیت اسرائیل متعهد می داند، تا از این طریق بتواند بخش بسیار کوچکی از جنایاتی را که آلمان نازی علیه یهودیان مرتکب گردیده جبران کند

خودداری دولت آلمان از قرار دادن نام شاخه سیاسی حزب الله لبنان در فهرست سازمان های تروریستی، موجب شگفتی محافل سیاسی طرفدار اسرائیل گردید که گفتند در حالی که حزب الله علنا اسرائیل را به جنگ موشکی تهدید می کند و عامل اجرای سیاست های فتنه گرانه حکومت ایران در منطقه است، چرا دولت برلین حاضر نشده است آن را یک نهاد تروریستی  دانسته و مورد تحریم قرار دهد.

این شگفتی به ویژه به سبب آن است که دولت بریتانیا در یک اقدام بی سابقه، شاخه سیاسی حزب الله را نیز در فهرست گروه های تروریستی قرار داد و عضویت در آن را برای شهروندان انگلیسی جرم اعلام کرد و  آن را مورد تحریم مالی و بانکی قرار داد.

محافل اسرائیلی می گویند که جدا دانستن شاخه نظامی و سیاسی حزب الله از یکدیگر جنبه ترفند دارد و هیچ گروهی را نمی توان اینگونه تقسیم بندی نموده و ادعا کرد که شاخه سیاسی آن از فعالیت های تروریستی به دور است و نباید تحریم شود.

معاون وزیر خارجه آلمان رسما اعلام کرد که برخلاف اقدام اقدام بریتانیا، دولت آلمان شاخه سیاسی حزب الله را یک سازمان تروریستی تلقی نمی کند و آن را در فهرست سازمان های تروریستی قرار نخواهد داد.

اسرائیلیان در پاسخ به این اظهارات می پرسند که آیا سازمانی که توسط یک حکومت بیگانه برپا شده و یک نیروی مقتدر نظامی برای تهدید علیه جان شهروندان خارجی است، یک نهاد تروریستی محسوب نمی گردد..

این ارزیابی در حالی عنوان می شود که خانم آنگلا مرکل صدراعظم آلمان، بارها در طول سال های زمامداری خود گفته است که دولت آلمان خود را نسبت به تامین امنیت اسرائیل متعهد می داند، تا از این طریق بتواند بخش بسیار کوچکی از جنایاتی را که آلمان نازی علیه یهودیان مرتکب گردیده جبران کند.

آگاهان امور آلمان می گویند که دو عامل ممکن است موجب خودداری دولت برلین در تروریستی خواندن شاخه سیاسی حزب الله باشد. عامل نخست ممکن است آن باشد که آلمان خواهان ادامه داد و ستد بازرگانی با رژیم ایران و حفظ برجام است و نمی تواند به چنین اقدامی دست بزند که شدیدا مورد ناخرسندی حکومت اسلامی ایران قرار خواهد گرفت.

عامل دوم می تواند حضور گسترده ده ها هزار نفر مسلمان متعصب شیعه در آلمان باشد که در سال های اخیر در میان پناهجویان کشورهای اسلامی، در آن کشور پذیرفته شده اند. این افراد تا کنون بارها تظاهرات ضد اسرائیلی و حتی یهود ستیزانه در برخی از شهرهای آلمان به راه انداخته اند که دولت برای جلوگیری از آن به اقدامات قاطعانه لازم دست نزده است.

2 دیدگاه‌

  1. خانم مرکل در جوانی عضو سازمان جوانان حزب کمونیست آلمان شرقی بوده است. با اجازه ورود میلیونها اسلامی ضد یهودی به آلمان عملا” نشان داد که از آموزش های ایدئولوژی ضد یهودی دوران جوانی اش فاصله نگرفته است . گرچه در حرف می گوید که خط قرمزش امنیت اسرائیل است اما در عمل به اسلامی کردن جامعه آلمان پرداحته است . بقول سارازین یک عضو حزب سوسیال دموکرات آلمان ( که از طرف حزب خودش نیز شدیدا” زیر فشار است تا اخراج شود ). آلمان خود را نابود می کند . این جمله عنوان کتابی است از این نویسنده . مرکل و اوباما ومکرون بزرگترین ضربه را به دموکراسی غربی زده اند.

Comments are closed.