دولت اردن حاضر نیست قرارداد اجاره دادن دو نقطه به اسرائیل را تمدید کند و می گوید که درباره تمامیت ارضی خود مصالحه نمی کند

پل به روی رودخانه اردن که مرزی آبی اسرائیل و اردن محسوب می شود

دولت اردن می گوید که حاضر نیست برای ادامه اجاره دادن دو جزیره کوچک به اسرائیل، وارد گفتگو شود. وزیر خارجه اردن گفت که آن کشور بر سر حق حاکمیت خود، با دیگران وارد گفتگو نخواهد شد.

سخن از دو جزیره کوچک در میان رود اردن است که اسرائیل در چارچوب پیمان صلح بین دو کشور، آن ها را به مدت بیست و پنج سال اجاره کرده بود که سال آینده به پایان می رسد.

نخست وزیر اسرائیل پریروز (یکشنبه) گفته بود که امیدوار است از طریق گفتگو، بتواند با اردن به توافق رسید که اجاره طویل مدت ادامه یابد – ولی اکنون وزیر خارجه اردن می گوید که حاضر به انتقال بخشی از تمامیت ارضی آن کشور، حتی به صورت اجاره، نمی باشد.

تصمیم اردن به پایان بخشیدن به این اجاره نامه، نه تنها موجب تاسف کشاورزانی است که آن جا را به یک مزرعه پردرآمد مبدل ساخته بودند – و نه تنها مسؤولان گردشگری اسرائیل تاسف می خورند که یک جاذبه مهم توریستی از تسلط اسرائیل خارج می شود، بلکه عدم موافقت اردن را نوعی افزایش سردی روابط بین دو کشور می دانند.

وزیر خارجه اردن، ایمان الصفدی به خبرنگاران گفت: تنها مذاکره ای که کشورش حاضر است با اسرائیل انجام دهد آن است که چگونه می توان سال آینده، با پایان گرفتن دوره بیست و پنج سالۀ قرارداد، این دو زمین را به اردن باز گرداند.

آگاهان می گویند که بیست و چهار سال پیش، هنگامی که زنده نام ملک حسین پادشاه اردن تصمیم گرفت با اسرائیل صلح کند، بسیار امیدوار بود که مشکلات اقتصادی و معیشتی در کشور در ابعاد زیاد برطرف گردد. ولی این هدف تامین نشده و سودی که اردن می تواند از روابط صلح آمیز با اسرائیل داشته باشد، تامین کننده همه انتظارات نبوده است.

۲۱ سال پیش حادثه دهشتناکی در روابط بین اردن و اسرائیل رخ داد و آن هنگامی بود که یک سرباز اردنی، از آن سوی مرز به سوی یک گروه از دختران دانش آموز اسرائیلی که برای گردشگری به آن دو جزیره آمده بودند آتش گشود و هفت تن از آنان را به شیوه ای ناجوانمردانه به قتل رساند.

در آن هنگام، زنده نام ملک حسین چنان از این جنایت به خشم آمد که فردا آن روز وارد اسرائیل شد و به دیدار خانواده های داغدار رفت و در برابر والدین دختران زانو زد و از آن ها پوزش طلبید.

این اقدام انسانی ملک حسین، مردم اسرائیل را به هیجان آورد که امیدوار بودند روابط دو کشور همیشه دوستانه بماند.