دولت استرالیا کمک نقدی خود به حکومت خودگردان فلسطینی را متوقف می سازد که هزینه ترور نشود

دولت استرالیا تصمیم گرفت کمک های نقدی خود به حکومت خودگردان فلسطینی را متوقف سازد. علت این اقدام آن است که استرالیا نمی خواهد پول های اهدایی آن کشور صرف پرداخت مقرری ماهیانه به تروریست های زندانی فلسطینی و یا صرف پرداخت مستمری به خانواده های تروریست های هلاک شده گردد.

دولت استرالیا قصد داشت به کمک مالی به مبلغ ده میلیون دلار استرالیایی در اختیار حکومت خودگردان قرار دهد. دولت استرالیا از حکومت خودگردان تعهد خواسته بود که این پول در راه حمایت از تروریسم هزینه نشود. ولی حکومت خودگردان فلسطینی به این خواسته پاسخی نداد و از این رو استرالیا تصمیم گرفت از فرستادن این کمک مالی خودداری کند.

یک نهاد پژوهشی در اسرائیل امروز (سه شنبه) فاش ساخت که حکومت خودگردان، نه تنها پرداخت پول به تروریست ها را متوقف نساخته، بلکه در روزهای اخیر بر مبلغ آن افزوده است.

اکنون مدت های مدید است که اسرائیل از کشورهای کمک کننده به فلسطینی ها می خواهد که از حکومت خودگردان تعهد بگیرند که مبالغ اهدایی آنان صرف تشویق تروریسم نشود.

در گذشته نزدیک مواردی پیش آمده که یک جوان فلسطینی به عملیات تروریستی دست زده، به این امید که کشته و یا بازداشت شود و خانواده اش از مقرری مالی برخوردار گردد و از فقر نجات یابد.

این انگیزه، به ویژه در نوار غزه به چشم میخورد که در آنجا بیش از دو سوم از نیروی کار فاقد شغل می باشد و جوانان به شرکت در اغتشاشات کشانده می شوند که هم پولی دریافت دارند و هم اگر زخمی شدند، از مقرری برخوردار گردند و از کشته شدند، خانواده های آنان از مستمری بهره مند گردند.

وزیر خارجه استرالیا، خانم جولی بیشوپ به خبرنگاران گفت که کشورش نمی خواهد پولی را که به عنوان کمک به فلسطینی ها اهدا می کند، در راه آدم کشی هزینه شود.