دولت اسرائیل دوباره توصیه کرد که یک پیمان دفاعی و امنیتی با اعراب، می تواند رژیم ایران را از تعرض باز دارد

روزنامه های اسرائیلی نوشتند که یکی از موضوع های اساسی که در دیدار بین رهبران اسرائیل و مصر مطرح گردید، سودمندی های برپایی یک اتحاد امنیتی و دفاعی بین اسرائیل و کشورهای عرب منطقه بود.

نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل، این طرح خود را نخستین بار دیدار با پرزیدنت بایدن در واشنگتن مطرح ساخت.

ارزیابی شده که چون دولت اسرائیل به این باور رسیده که پرزیدنت بایدن هرگز حاضر نخواهد شد برای متوقف ساختن برنامه های هسته ای رژیم ایران، به اقدام نظامی دست بزند، و همچنین موافقت نخواهد کرد که اسرائیل نیز به تنهایی وارد چنین ماجرایی شود، نفتالی بنت پیشنهاد کرده که یک پیمان مشترک بین کشورهای عرب حوزه خلیج فارس با اسرائیل و ایالات متحده برپا شود که یک نهاد پرقدرت علیه تهدیدات اتمی و موشکی رژیم ایران برپا شود و آن حکومت را از تعرض نسبت به همسایگان باز دارد.

نفتالی بنت در گفتگو با  پرزیدنت السیسی، پیشنهاد کرد که نه تنها مصر نیز به چنین پیمانی بپیوندد، بلکه عربستان را نیز به شرکت در آن تشویق کند.

نخست وزیر اسرائیل در این رابطه گفت: «بیایید یک لحظه تصور کنید که سامانه های موشکی اسرائیل و از جمله “گنبد آهنین”، در امیرنشین های عرب و حتی عربستان سعودی نیز مستقر گردد .همین پیشنهاد نیز از جانب سفیر اسرائیل در سازمان ملل بیان گردید که خطاب به نمایندگان کشورهای عرب که با اسرائیل پیمان صلح امضا کرده اند، از جمله گفت: به آسانی می توان حدس زد که این گونه همکاری تا چه حد می تواند در مهار کردن تعرضات حکومت ایران موثر باشد.

در ضیافتی که سفیر اسرائیل در سازمان ملل به مناسبت سالگرد پیمان های صلح بین اسرائیل و چهار کشور عربی، به نام “پیمان ابراهیم” برپا ساخت، نمایندگان ده ها کشور جهان و از جمله نمایندگان مصر، اردن و چند کشور عربی دیگر حضور داشتند.

نمایندگان کشورهای عربی، در سخنان خود پیروز سالروز “پیمان ابراهیم” به تفصیل از اهمیت صلح بین اسرائیل و اعراب پرداختند، ولی نامی از فلسطینیان نبردند.

آقای منشه امیر سال گذشته ارزیابی کرده بود که کشورهای عربی از مساله فلسطینی ها خسته شده اند و اکنون به منافع خویش می پردازند و از خوی تروریستی سازمان های فلسطینی دور می شوند. او همچنین گفت که امروز دنیا عملیات چریکی را به هر بهانه ای که باشد مردود می داند و کشورهای عرب میانه رو نمی خواهند که از این پس لقب “تروریست پروری” به آن ها نسبت داده شود.

ولی در حالی که نمایندگان کشورهای عربی در سخنان خود، فلسطینی ها را نادیده گرفتند، آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده به تفصیل به این موضوع پرداخت و گفت که باید یک کشور مستقل فلسطینی در کنار اسرائیل برپا شود و تنها به این شیوه است که می توان به نزاع دیرینه پایان داد.

جناح راست در اسرائیل می گوید که درچنین صورتی، کشور فلسطینی به  یک پایگاه ترور دیگر همانند نوار غزه مبدل خواهد شد.