دولت اورشلیم خود را برای الحاق دره اردن و آبادی ها در کرانه، به خاک اسرائیل آماده می سازد

وزیر دفاع جدید اسرائیل، بنی گانتس اعلام داشت که به ارتش دستور داده است که خود را برای الحاق بخش هایی از کرانه باختری به خاک اسرائیل، و واکنش های احتمالی فلسطینیان آماده سازد. نخست وزیر نیز شب گذشته (دوشنبه) به تفصیل با جارد کوشنر  سرپرست طرح صلح پرزیدنت ترامپ در مورد این اقدام گفتگو کرد و زمینه آن را فراهم ساخت. همچنین به پلیس اسرائیل دستور داده شده خود را برای رویارویی با هرگونه اعتراض فلسطینیان که به آشوب کشانده شود آماده سازد.

با این همه، برخی تحلیلگران سیاسی بر این باورند که الحاق دره اردن و آبادی های اسرائیلی نشین در کرانه باختری، در ظرف ماه آینده، عملی نخواهد بود.

کشورهای عرب و اتحادیه اروپا و همچنین روسیه و چین با برنامه اسرائیل مخالفت ورزیده و آن را نقض قانون بین المللی خوانده اند. این واکنش در حالی است که خود روسیه و چین، حتی در سال های اخیر بر برخی نواحی کشورهای همسایه مسلط شده و ادعا کرده اند که آن نواحی متعلق به آنان بوده است.

جناح راست در اسرائیل بر این باور است که تسلط اسرائیل بر نوار ساحلی رودخانه اردن، و همچنین برقرار ساختن قوانین اسرائیل بر آبادی نشین های اسرائیلی در کرانه باختری، برای تامین امنیت و آینده اسرائیل بسیار ضروری است.

سازمان های ترور فلسطینی در لفافه (و گاهی به صراحت) از نابودی اسرائیل سخن می گویند و علی خامنه ای نیر چند بار گفته است که باید از طریق رود اردن، اسلحه برای سازمان های ترور در کرانه باختری قاچاق کرد تا اسرائیل را از چهار ظرف مورد محاصره قرار دهند.

اسرائیلیان ارزیابی می کنند که واکنش کشورهای عرب و از جمله مصر و عربستان سعودی نسبت به الحاق آن نواحی به خاک اسرائیل، ملایم بوده است. در همان حال که پادشاه اردن هشدار می دهد که پیمان صلح آن کشور با اسرائیل به خطر خواهد افتاد، مصر زبان به تهدید نگشوده و عربستان سعودی نیز به تماس های غیرعلنی با اسرائیل ادامه می دهد و حتی آن را گسترده تر می سازد.

آگاهان می گویند: این واقعیت که بنی گانتس رهبر حزب آبی و سفید به ارتش دستور داده که خود را برای رویارویی با حوادثی پس از الحاق، آماده سازد، نشان آن است که وی با برنامه جناح راست در این زمینه مخالفتی ندارد.

حکومت خودگردان فلسطینی تهدید کرده که اگر اسرائیل این برنامه را عملی سازد، فلسطینیان همه پیمان ها و توافق های خود با اسرائیل را باطل خواهند ساخت. ولی آگاهان امور می گویند که محمود عباس نخواهد توانست بدون همکاری با اسرائیل، امور فلسطینیان را سر و سامان دهد.