دولت ایالات متحده روادیدی را  که به یکی از پایه گذاران تحریم‌ها علیه اسرائیل داده بود باطل کرد

دولت ایالات متحده روادیدی را  که به یکی از پایه گذاران تحریم‌ها علیه اسرائیل داده بود باطل کرد و در همان حال مقام‌های اسرائیلی نیز از خروج این فرد به منظور پرواز به سوی ایالات متحده جلوگیری کردند

دولت ایالات متحده روادیدی را  که به یکی از پایه گذاران تحریم‌ها علیه اسرائیل داده بود باطل کرد و در همان حال مقام‌های اسرائیلی نیز از خروج این فرد به منظور پرواز به سوی ایالات متحده جلوگیری کردند.

سخن از یک فرد فلسطینی به نام عمر البر غوثی می باشد که پایه گذار گروه تحریم اسرائیل موسوم به بی دی اس می باشد.

این فرد ظاهراً برای شرکت در مراسم ازدواج دختر خود که در آمریکا زندگی می کند قصد پرواز به این کشور را داشت.

اما منابع اطلاعی گفته بودند که او به یک رشته  سخنرانی‌هایی نیز دعوت شده و قرار است از جمله در چند دانشگاه آمریکایی علیه اسرائیل و در حمایت از تحریم های اقتصادی- فرهنگی- هنری و اجتماعی و دانشگاهی کشور نیز سخنرانی کند.

گروه بی دی اس که از بودجه های کلانی برخوردار است به ویژه در کشورهای اروپایی فعالیت گسترده‌ای دارد و تاکنون توانسته است که شماری از هنرمندان بین المللی را از سفر به اسرائیل و اجرای کنسرت در این کشور بازدارد.

بی دی اس همچنین موجب شده است که برخی از دانشگاه ها به ویژه در کشورهای اروپایی و مخصوصاً در بریتانیا از ادامه همکاری های علمی با اسرائیل خودداری ورزند امری که موجود موجب ناخشنودی گسترده در اسرائیل می باشد زیرا فعالیت های علمی- فرهنگی- هنری- اجتماعی  هیچ ارتباطی با دولتی که در کشوری حکومت می کند ندارد.

مقام های فرودگاه بین المللی بن گوریون که هنگامی که برغوثی به فرودگاه آمد و قصد پرواز داشت به او اطلاع داده شد که یالات متحده روادید وی را باطل کرده است.

دولت آمریکا با فعالیت‌های بی دی اس و سازمان های مشابه شدیداً مخالفت می‌کند و برخی ایالت های  آمریکا با تصویب قوانین از فعالیت این گروه جلوگیری کرده و آن را ممنوع اعلام کردند.

برنامه سخنرانی های برغوثی در ایالات متحده  توسط یک مرکز مطالعات عربی آمریکایی در آن کشور طرح ریزی شده بود.