دولت بغداد همچنان خواستار مهار کردن فعالیت نظامی رژیم ایران، به هدف تسریع خروج آمریکا از عراق است

دولت عراق به اقدامات تازه ای دست زده تا از انتقال پول توسط رژیم ایران به سازمان های چریکی شیعه در عراق بکاهد و یا آن را به کلی قطع کند. همچنین به اسماعیل قاآنی فرمانده جدید سپاه قدس تذکر داده شده که از این پس هرگاه بخواهد وارد عراق شود، باید از سفارت آن کشور در تهران ویزا بگیرد.

آگاهان می گویند که هدف از این محدودیت ها، به صفر رساندن میزان دخالت

فتنه گرانه رژیم ایران در آن کشور است.

به گزارش آسوشیتدپرس، همین مقررات جدید دولت عراق بود که باعث شد سپاهی قاآنی در آخرین دیدار از عراق، نتواند با خود بسته های پول به همراه ببرد و ناچار شد به جای آن، انگشترهای نقره به سران سازمان های چریکی شیعه در عراق هدیه کند.

آگاهان می گویند که دولت عراق خواهان خروج همه نیروهای نظامی بیگانه از خاک آن کشور است. ایالات متحده هم اکنون مشغول گفتگو و بررسی با دولت مرکزی عراق است تا مقدمات خروج از آن کشور را فراهم سازد. ولی دولت بغداد می داند، تا هنگامی که رژیم ایران همچنان به دخالت های گسترده در خاک عراق ادامه می دهد، خروج سربازان آمریکایی، امنیت رژیم را به خطر می اندازد. بنابراین، هر اندازه از نفوذ تخریبی رژیم ایران در عراق کاسته شود، می تواند خروج سربازان آمریکایی را نیز شتاب بخشد.

در گزارش آسوشیتدپرس گفته شده که مرگ قاسم سلیمانی و تروریستی به نام المهدی به دست نیروهای آمریکایی، یکی دیگر از عوامل کاهش نفوذ نظامی رژیم ایران در عراق بوده است. به گفته آگاهان، قاآنی هنوز آن جذبه و قدرت سلیمانی را ندارد – در حدی که رژیم ایران در جستجوی یک فرد عرب زبان برای امور سپاه قدس در عراق بود.

آسوشیتدپرس از قول مقامات دولتی عراق نوشت که اسماعیل قاآنی در دیداری که با سرکردگان سازمان های چریکی شیعه در عراق داشته، به آن ها گفته است که از این پس در انتظار کمک های مالی ایران نباشند.