دولت دانمارک کمک مالی به سازمان های ضد اسرائیلی فلسطینی را قطع می کند

دولت دانمارک تصمیم گرفت کمک مالی خود را به شماری از سازمان های فلسطینی که معلوم شد دارای گرایش های تروریستی هستند متوقف کند. اسرائیل این تصمیم دولت دانمارک را یک دستاورد دیپلماتیک برای خود می داندف زیرا اکنون سالیان دراز است که دولت اسرائیل بر دولت دانمارک فشار می آورد که به گروه های فلسطینی که خشونت و خونریزی را تشویق می کنند کمک مالی نرساند

دولت دانمارک ظاهرا این کمک های مالی را در اختیار سازمان های مدافع حقوق بشر فلسطینی قرار می داد، ولی معلوم شد که برخی از این مقابل در اختیار سازمان های تشویق کننده ترور و تحریم کنندگان اسرائیل قرار می گیرد.

 

اکنون چند سال است که گروه های فلسطینی با برخورداری از بودجه های کلان، می کوشند مردم کشورهای مختلف و به ویژه اروپائیان را به تحریم بازرگانی و فرهنگی با اسرائیل باز دارند.

این اقدام پس از آن صورت می گیرد که تحریم اقتصادی و بازرگانی علیه اسرائیل توسط کشورهای عرب، از سال ها پیش متوقف گردیده بود – زیرا اعراب در ادامه این تحریم ناموفق بودند، و از سوی دیگر خصومت آن ها نسبت به اسرائیل به تدریج فروکش می کند.

عمده ترین سازمان وابسته به فلسطینیان که می کوشد تحریم علیه اسرائیل را پیش برد “بی دی اس” نام دارد که به ویژه در بریتانیا طرفرداران زیادی دارد. این سازمان و دیگر گروه های تحریم اسرائیل، حتی می کوشند از سفر خوانندگان و هنرمندان بین المللی به اسرائیل، برای اجرای کنسرت در این کشور جلوگیری کنند.

دولت دانمارک اعلام کرد که به دنبال این تصمیم خود، از این پس در اعطای کمک مالی به سازمان های فلسطینی دقت بیشتری به کار خواهد برد.

 

 

یک دیدگاه

  1. سازمان هائی که به اسرائیل و به فلسطین کمک های اقتصادی ارائه می دهند قاعدتاً به ضلع سوم مثلث نظاره، نظارت، نظر ارائه داده خواهند شد

Comments are closed.