دولت راستگرای لهستان همچنان به اظهارات یهود ستیزانه و انکار هولوکاست ادامه می دهد

دولت لهستان بر شدت اظهارات یهودستیزانه خود در رابطه با جنگ جهانی دوم می افزاید. آخرین رویداد در این زمینه، سخنان نخست وزیر لهستان است که در پاسخ به این اتهام که بسیاری از لهستانی ها در دوران جنگ با نازی ها علیه یهودیان همکاری داشتند، نخست وزیر لهستان ادعا کرده گفت “تبهکارانی نیز در میان یهودیان وجود داشتند که با نازی ها همکاری می کردند”.

این ادعای تکان دهنده در حالی مطرح می شود که لهستانی ها داوطلبانه و با شتیاق با نازی ها همکاری می کردند، ولی یهودیان افراد بی دفاعی بودند که اگر دستورات سربازان نازی را اطاعت نمی کردند، در جا به گلوله بسته می شدند.

علاوه بر این اظهارات تکان دهنده نخست وزیر لهستان، که تلاش آشکاری برای پرده پوشی همکاری لهستانی ها با آلمان در کشتار یهودیان است، یکی از دستیاران اصلی دولت لهستان در مراسم یادبود لهستانی هایی شرکت کرد که در جریان همکاری با المان نازی و شرکت در جنگ به سود هیتلر، هلاک شده اند. این فرد دسته گلی بر ستون یادبود این افراد گذاشت و از همکاری آنان با نازی ها ستایش کرد و آن را اقدامی در راه حفظ منافع ملی لهستان دانست.

بسیاری از شخصیت های سیاسی و اجتماعی اسرائیل، با اعتراض شدید به این رفتار غیرانسانی سران لهستان، خواستار بازگردانیدن سفیر اسرائیل از ورشو می باشند. ولی چنین احساس می شود که دولت در این زمینه با احتیاط رفتار می کند و هنوز تصمیمی درباره آن نگرفته است.

بنیامین نتانیاهو که پست وزارت خارجه را نیز به عهده دارد، در واکنش به این اظهارات سران لهستان گفت که آن ها باید نسبت به فاجعه ای که برای ملت یهود رخ داد، حساسیت بیشتری نشان دهند.

نتانیاهو امروز تلفنی از مونیخ با رئیس جمهوری لهستان گفتگو کرد و اظهارات اخیر را ناشایست خواند. رهبر راست گرای لهستان ادعا کرد که بین دو کشور سوء تفاهم وجود دارد و پیشنهاد کرد که او و نتانیاهو دیدار کنند.

وزیر دفاع پیشین اسرائیل، ژنرال نیروهای ذخیره موشه یعلون، که پدر بزرگ و مادر بزرگ او در لهستان از قربانیان هولوکاست بودند، گفت: “تا به امروز من نمی دانم که آیا سربازان نازی آن ها را کشتند، و یا اهالی لهستانی مرتکب این جنایت شدند.