دولت عراق از جمهوری اسلامی فاصله می‌گیرد

برهم صالح سعی می کند ترکیه و عربستان  خلاء نبود جمهوری اسلامی را در عراق پر کنند

استاندار کردستان گفته است  از زمانی که عراق صدور ویزای کار به ایرانیان را متوقف کرده تعداد شاغلان ایرانی در عراق از ۲۰ هزار نفر به ۵ هزار نفر کاهش یافته است.

استاندار کردستان جزئیات بیشتری را در مورد توقف صدور ویزای کار از سوی عراق ارائه نکرده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم استاندار کردستان همچنین بهبود زیرساخت های حمل و نقل از جمله خط هوایی را از مهمترین مشکلات برای داد و ستد و تجارت بین استان کردستان با اقلیم کردستان عراق اعلام کرد.

دولت عراق به ویژه پس از انتخابات اخیر سعی بر آن دارد که روابط اقتصادی سیاسی خود را با جمهوری اسلامی محدود تر از پیش کند.

به همین منظور نیز رئیس جمهوری عراق به ترکیه سفر کرد و دیدارهایی نیز با سران عربستان سعودی و امیر نشین های خلیج فارس داشته است.

برهم صالح سعی می کند که به این وسیله  خلاء نبود جمهوری اسلامی را در عراق پر کند.

دخالت های ناروای جمهوری اسلامی در امور عراق به ویژه در انتخابات اخیر و حمایت جمهوری اسلامی از رهبران نالایقی چون نوری المالکی که زمینه ساز شکست عراق از داعش در موصل شد سبب شده است که عراق از جمهوری اسلامی فاصله بگیرد تا آنجا که هفته گذشته رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس اسلامی درباره از بین رفتن جایگاه اقتصادی ایران در عراق و جایگزین شدن ترکیه و عربستان به جای ایران در آن کشور هشدار داده بود.