دولت عراق همایش اربیل در حمایت از صلح با اسرایئل را باطل دانست، کردستان از آن دوری کرد و شیعیان خواستار مجازات شدند

برگزاری یک همایش بزرگ در شهر اربیل در اقلیم کردستان عراق که سخنرانان خواهان پیوستن دولت عراق به روند صلح با اسرائیل شده بودند، با واکنش ناخرسندانه دولت بغداد روبرو شد. نخست وزیر آن کشور گفت: عراق هرگز از دفاع از حق فلسطینی ها عقب نشینی نخواهد کرد و تا هنگامی که آنان به حقوق خود نرسند، پیشرفت به سوی صلح امکان پذیر نخواهد بود.

این سخنان در واکنش به اظهارات سخنرانان بود که خواهان به رسمیت شناختن اسرائیل از جانب عراق، برداشتن تحریم ها و اجازه بازگشت به یهودیان عراقی بودند.

همچنین رهبران اقلیم کردستان عراق گفتند که در برگزاری این همایش که سران ده ها قبیله شیعه و سنی هم در آن شرکت کرده بودند، نقشی نداشته اند و تصمیماتی که گرفته شده بیانگر سیاست اقلیم خودگردان شمال عراق نمی تواند باشد.

والی واکنش گروه های شیعه در عراق بسیار تند بود. آن ها از دولت عراق خواستار شدند سران همه قبائل شیعه و سنی را که در این همایش حضور یافتند، نه تنها تحریم کنند، بلکه آنان را به زندان بیاندازند.

درباره همایش اربیل، این گزارش در ساعات پیش در بخش خبری ما انتشار یافته بود:

 

شخصیت های عراقی در همایشی در اربیل، خواهان بازگشت یهودیان و برقراری روابط با اسرائیل شدند