دولت عربستان صدور روادید حج عمره ایرانیان را متوقف کرده است.

دولت عربستان صدور روادید حج عمره ایرانیان را متوقف کرده است.

رسانه های حکومت اسلامی ایران از قول وزارت حج عمره عربستان گزارش دادند که دولت ریاض صدور روادید برای ایرانیان را به منظور اجرای آئین حج عمره متوقف کرده است. در این خبر هیچ گونه توضیحی درباره اقدام عربستان داده نشده است.

دولت ریاض، در مقام کلید دار اماکن مقدس اسلامی در عربستان، هر سال سهمیه هر کشور را برای حج عمره تعیین می کند. از هنگام به روی کارآمدن حکومت اسلامی در ایران، همیشه بین دو کشور در مورد این سهمیه جدل و کشاکش وجود داشته است و اکنون روزنامه می نویسند که روند صدور روادید متوقف شده است.

حکومت ایران از نخستین سال به قدرت رسیدن حکومت اسلامی، به دستور خمینی می کوشید یک رشته آشوب های سیاسی را زیر عنوان “برائت از مشرکین” به راه اندازد که هدف از آن سیاسی کردن آئین دینی حج و شوراندن بیش از دو میلیون زائر مسلمان علیه خاندان سعودی بود.

خمینی از دیرباز ادعا کرده بود که ‏‎ ‎‏کلیدداران کنونی کعبه، لیاقت میزبانی سربازان و میهمانان خدا را ندارند و کلیدها به یک کمیته اسلامی سپرده شود. دولت عربستان همیشه هشدار داده بود که از برگزاری تظاهرات سیاسی در جریان مناسک حج قاطعانه جلوگیری خواهد کرد ولی حدود سی سال پیش زائران ایرانی و مسلمانان شیعه از عراق و افغانستان و کشورهای دیگر به راهپیمایی در خیابان های مکه پرداختند و در جریان تیراندازی ماموران انتظامی سعودی، حدود پانصد تن کشته شدند.

ماموران گمرک عربستان به شدت می کوشند از وارد کردن اسلحه و یا انتشارات سیاسی توسط زائران ایرانی به آن کشور جلوگیری کنند. احتمال دارد که اختلاف نظر بر سر این موضوع، یک بار دیگر موجب گردد که صدور روادید برای زائران ایرانی متوقف گردد.

تماس های مقامات ایرانی و عربستان پیرامون این موضوع ادامه دارد. در ماه های اخیر نزاع سیاسی بین حکومت ایران و دولت ریاض به اوج تازه ای رسیده و عربستان رژیم ایران را به خرابکاری در نفتکش های آن کشور در نزدیکی بندر فجیره در امارات عربی متحده متهم می سازد.

 

عضو مجلس از حکومت خواستار شد فهرست دارایی مقامات ارشد رژیم علنی شود