دولت لبنان که به حزب الله امکان تعرضات بسیار داده، علیه اسرائیل به شورای امنیت شکایت کرد

اکنون اسرائیل با احداث دیوار بلند در خط مرزی، می خواهد امکان حمله غافلگیرکننده حزب الله به داخل خاک اسرائیل را منتفی سازد

دولت لبنان، در همان حال که به حزب الله عملا امکان داده بیش از یکصد هزار موشک و راکت انبار کند و با زیر پا گذاشتن قطعنامه های بین المللی به موشک های نقطه زن علیه اسرائیل مجهز گردیده، به شورای امنیت سازمان ملل علیه اسرائیل شکایت کرد و این کشور را به نقض قوانین بین المللی متهم ساخت.

لبنان در این شکایت نامه ادعا می کند که دیوار بلندی که اسرائیل در خط مرزی با لبنان برپا می سازد، تعرض به حاکمیت آن کشور است، زیرا به ادعای دولت بیروت، از برخی نقاطی می گذرد که در خاک لبنان قرار دارد و بخشی از آن سرزمین محسوب می شود.

لبنان در گذشته نیز چند بار ادعا کرده بود که نقطه های کوچکی از خط مرزی، که اسرائیل بر آن تسلط دارد، متعلق به لبنان است.

تا پیش از به قدرت رسیدن رژیم اسلامی در ایران در چهل سال پیش، آرامش کامل در خط مرزی اسرائیل با لبنان وجود داشت. ولی رژیم ایران سی و هفت سال پیش با برپا کردن حزب الله در لبنان، موجب تعرضات بسیار علیه اسرائیل گردید که با واکنش های دفاعی روبرو شد.

اکنون اسرائیل با احداث دیوار بلند در خط مرزی، می خواهد امکان حمله غافلگیرکننده حزب الله به داخل خاک اسرائیل را منتفی سازد و از ادامه قاچاق مواد مخدر از خاک لبنان به داخل اسرائیل جلوگیری نماید.

شکایت لبنان علیه اسرائیل، در حالی صورت می گیرد که در یک ماه گذشته پنج تونل تهاجمی حزب الله از خاک لبنان به داخل اسرائیل، شناسازی و ویران شده است.

حفر این تونل ها یک اقدام آشکار تهاجمی می باشد، که گرچه توسط حزب الله لبنان انجام گرفته، ولی برخی افسران ارتش لبنان در جریان آن بوده اند.