دولت لهستان در نخستین اقدام در اجرای “قانون هولوکاست” علیه روزنامه آرژانتینی شکایت کرد

دولت لهستان، دو هفته پس از تصویب آن چه که “قانون هولوکاست” نام گرفته، به نخستین اقدام حقوقی علیه یک روزنامه خارجی دست زد و آن را به دروغپردازی در مورد نقش لهستانی ها در کشتار یهودیان متهم ساخت.

دولت راست گرای لهستان ادعا می کند که هرگز با آلمان نازی همکاری نداشته و هیچ لهستانی در کشتار یهودیان نقشی ایفاء نکرده است و این در حالی که حقایق تاریخی نشان می دهد که گروه هایی از لهستانی ها در جنایت علیه یهودیان، دست کمی از سربازان آلمان نازی نداشته اند.

برخی مقامات آلمانی پیشتر ادعا کرده بودند که قانون جدید شامل حال روزنامه نگاران و پژوهشگران و یهودیانی که مورد ستم نازی قرار گرفته اند نخواهد شد. ولی نخستین ادعا نامه ای که دولت لهستان ارائه کرده علیه یک روزنامه چاپ آرژانتین است که جزئیاتی را از یک واقعه تاریخی آورده که به موجب آن، در جنگ جهانی دوم، یهودستیزان لهستانی صدها یهودی را در نقطه ای گرد آوردند و آنان را با رگبار گلوله به قتل رساندند و اجساد آن ها را در همان گودالی که پیشتر دستور حفر آن را توسط قربانیان یهودی داده بودند، دفن کردند.

زوزنامه “پاخینا دُسِّه” به معنی صفحه دوازدهم که این واقعیت تاریخی را از زبان بازماندگان جنایات نازی ها منتشر کرده، اکنون قرار است به دستور دولت لهستان به دادگاه کشانده شود تا ثابت کند که این اتهامات درست بوده است.

این ادعانامه در حالی صادر می شود که هم اکنون یک هیات بلندپایه لهستانی در اسرائیل به سر می برد و به گفتگو با نمایندگان ارشد وزارت خارجه اسرائیل ادامه می دهد. هدف این هیات، که ریاست آن را معاون وزارت خارجه لهستان به عهده دارد، یافتن راهکارهایی به دنلاب اعتراض های شدید اسرائیل نسبت به این قانون است که عملا حقایق تاریخی مربوط به جنایات نازی ها را انکار می کند.

برخی سیاستمداران اسرائیلی می گویند که از روز اول، دولت اورشلیم می بایست سفیر خود را از ورشو فرا خواند و با دولت لهستان هرگونه ارتباطی را راکد گذارد. ولی مقامات اورشلیم هنوز امیدوارند نه از طریق مذاکره و دوستی بتوان راه حل مناسبی یافت.

یک دیدگاه

  1. همکاری در جنایت هولوکاست همکاری شرم اور است ولی بهتر است ولی اگر اتفاق افتاده ابتدا قبول شریک جرم بودن و اعتراف به خطا بهتر از انکار جرم هست

Comments are closed.