دولت مصر به حماس و جهاد اسلامی در غزه هشدار داد که اگر از رژیم ایران دور نشوند، اعراب آن ها را تنها خواهند گذاشت

بانوی کارمند در غزه در حال شمردن دلارهای اهدایی قطر به کارمندان فلسطینی

با فرارسیدن آدینه و اجرای مراسم نماز جمعه در نوار غزه، نیروهای امنیتی اسرائیل به حال آماده باش در آمده اند که اغتشاشات هفتگی را مهار کنند و بکوشند که حوادث خونین روی ندهد.

در این میان، گزارش رسید که دولت مصر به گروه تروریستی حماس هشدار داده که باید راه خود را مشخص سازد و یا فرمانبردار رژیم ایران گردد و آشوب و خونریزی را گسترده تر سازد، و یا آن که به نصیحت های دولت قاهره توجه نشان دهد و تظاهرات را به خشونت نکشاند.

در گزارش های پیشین آمده بود که حکومت اسلامی ایران دوباره حماس را زیر بال حمایت خود گرفته و بودجه بزرگتری نیز در اختیار گروه موسوم به جهاد اسلامی آزادی فلسطین نهاده و به آنها دستور داده است که عملیات خشونت بار و ترور و موشک پرانی ادامه یابد.

یک هیات از سرکردگان حماس و حتی جهاد اسلامی، اخیرا از مصر دیدن کردند و به آن ها اخطار شد که باید از رژیم ایران دوری جویند و از دامه خشونت علیه اسرائیل بکاهند.

برخی آشنایان امور می گویند که بعید است حماس و جهاد به این توصیه توجه کنند. زیرا بیشترین بخش از توان مالی آن ها نتیجه پول هایی است که حکومت ایران برایشان می فرستد.

مقامات دولت قاهره به خبرنگاران گفته اند که شکیبایی خود را نسبت به قدرت نمایی حماس و جهاد از دست داده اند و اکنون هنگام آن است که این سازمان ها انرژی خود را صرف بهبود حال مردم کنند و از ادامه درگیری های خونین و بی حاصل با اسرائیل، دست بردارند.

به گزارش روزنامه های اسرائیلی، مقامات امنیتی مصر به سران حماس و جهاد پیام داده اند که اگر ادامه خشوننتکاری های آنان موجب یک درگیری نظامی گسترده با اسرائیل شود، مصر حاضر به حمایت از آنان و وساطت نزد اسرائیل نخواهد شد.

برخی منابع خبری می گویند که حماس به جهاد اسلامی که مستقیما از رژیم ایران دستور می گیرد هشدار داده است که از عملیات تحریک آمیزی که موجب خشم اسرائیل و بحرانی تر کردن اوضاع می شود، خودداری ورزد.

از سوی دیگر خبر رسید که حماس از دریافت مبلغ پانزده میلیون دلار پولی را که قطر به عنوان قسط سوم کمک نود میلیون دلاری خود، به غزه فرستاده است خودداری ورزید و اسرائیل را به زیر پا گذاشتن تعهدات خود متهم ساخت.

اسرائیل حاضر شده این مبلغ را نه به صورت نقد، بلکه در چند چِک به غزه بفرستد و خواستار دریافت فهرست کامل افرادی است که این پول به عنوان حقوق ماهیانه به آنها پرداخت می شود. اسرائیل می خواهد مطمئن گردد که مبلغ اهدایی قطر، صرف پرداخت حقوق کارمندان غزه می شود و به ماموران تروریستی و عوامل مسلح سازمان های ترور پرداخت نمی گردد و یا به دست سران این سازمان ها نمی رسد.