دولت مصر حکومت اسلامی ایران را متهم می سازد که موجب تحریک حماس و جهاد به انجام خشونت می شود

دولت مصر اکنون چند ماه است می کوشد گروه حماس را که بر نوار غزه تسلط دارد، متقاعد سازد که بهتر است از ادامه خشونت و آشوب علیه اسرائیل دست بردارد و جان فلسطینیان را بی جهت به خطر نیاندازد

دولت مصر حکومت اسلامی ایران را متهم می سازد که به حماس در غزه دستور داده که از برقراری آرامش دوری جوید و همچنان به عملیات خصمانه علیه اسرائیل ادامه دهد. به گفته مصریان، بخشی از این نقشه رژیم ایران برای ادامه اغتشاش و بحران، توسط گروه موسوم به جهاد اسلامی آزادی فلسطین اجرا می شود که دست پرورده خود آن رژیم است.

دولت مصر اکنون چند ماه است می کوشد گروه حماس را که بر نوار غزه تسلط دارد، متقاعد سازد که بهتر است از ادامه خشونت و آشوب علیه اسرائیل دست بردارد و جان فلسطینیان را بی جهت به خطر نیاندازد. ولی در حالی که حماس تا حدود زیادی با این توصیه موافق بوده، شماری از سرکردگان آن پس از سفر به تهران و مشورت با رژیم ایران، دوباره به طرفداری از ادامه آشوب سخن می گویند و می کوشند تلاش های مصر را خنثی کنند.

روزنامه العربی الجدید که به مقامات مصری نزدیک است، در گزارشی در این رابطه نوشت که دولت مصر در روزهای اخیر پیام شدید اللحنی برای سرکردگان حماس و جهاد اسلامی در غزه فرستاده و از آن ها خواستار شده است که از این گونه عملیات دست بردارند.