دولت های یونان، صربستان و بلغارستان، خواهان خرید گاز سوختی از منابع اسرائیلی دریای مدیترانه هستند

شماری از کشورهای حوزه بالکان در جنوب شرق اروپا از اسرائیل تقاضا کرده اند که به آن ها گاز سوختی بفروشد. آگاهان در اورشلیم گفتند که هم اکنون گفتگوهایی با آن کشورها در مورد فروش گاز جریان دارد.

کارشناسان اسرائیل در سال های اخیر مقادیر کلانی گاز در عمق آب های دریای مدیترانه کشف کرده اند که در عمق چند هزار کیلومتری قرار دارد، اسرائیل توانسته است با به کارگیری تکنولوژی های پیشرفته، به استخراج آن ها بپردازد. ارزش این حوزه های گازی صدها میلیارد دلار برآورد شده و موجب توانمندی اقتصاد اسرائیل گردیده است.

طبق مقرراتی که در اسرائیل وضع شده، کمپانی های استخراج کننده  باید چهل درصد از این گاز را به داخل کشور برسانند و می توانند شصت درصد آن را به کشورهای دیگر بفروشند.

ده ها کشور اروپایی و غیراروپایی تقاضا کرده اند گاز صادراتی اسرائیل را خریداری کنند و اکنون خبر می رسد که کشورهای بالکان نیز تقاضای خرید آن را دارند. سخن به ویژه از سه کشور یونان، صربستان و بلغارستان است که اسرائیل مناسبات بسیار دوستانه ای با آن ها دارد.