دولت های یونان و قبرس قصد دارند بین اسرائیل و لبنان در مورد اختلاف خط مرزی دریایی در دریای مدیترانه میانجیگری کنند

دولت های یونان و قبرس قصد دارند بین اسرائیل و لبنان در مورد اختلاف خط مرزی دریایی در دریای مدیترانه میانجیگری کنند

به گزارش خبرگزاری ها دولت های یونان و قبرس قصد دارند بین اسرائیل و لبنان در مورد اختلاف نظری که بین دو کشور پیرامون تعیین خط مرزی دریایی در دریای مدیترانه وجود دارد میانجیگری کنند.

سخن از محدوده متعلق به اسرائیل در دریای مدیترانه است که منابع گاز طبیعی بسیار در آن نقطه وجود دارد و دولت لبنان ادعا می کند که بخشی از این منابع که به مرز آبی لبنان نزدیک است متعلق به این کشور می باشد.

حسن نصرالله سرکرده گروه تروریستی حزب الله لبنان نیز در ماه های گذشته این موضوع را بهانه کرده و تهدید کرده بود که به اسرائیل زیان وارد خواهد آورد.

دولت لبنان نیز گفته بود که به مقام های بین المللی مراجعه خواهد کرد.

اکنون خبر می‌رسد که دولت یونان و قبرس حاضر هستند که بین دو کشور بر سر این موضوع میانجیگری کنند.

اسرائیل دارای یک توافقنامه سه گانه با یونان و قبرس در مورد استخراج گاز طبیعی و صدور آن به کشورهای اروپایی از طریق آن دو کشور می باشد.

قبرس و یونان بسیار مایل به ادامه همکاری با اسرائیل هستند زیرا انتقال گاز اسرائیل به کشورهای اروپایی می‌تواند برای آنها درآمد هنگفتی به دنبال داشته باشد.

دولت لبنان بارها تهدید کرده که برای تعیین خط مرزی دریایی با اسرائیل به مراجع بین المللی شکایت خواهد کرد اسرائیل مخالفتی در این باره ابراز نداشته اما تاکنون اقدام عملی در این زمینه صورت نگرفته است.

اسرائیل در سال های اخیر به بهره‌برداری از منابع غنی  گاز طبیعی در عمق آبهای دریای مدیترانه پرداخته است.

برخی از چاه‌های استخراج گاز طبیعی در عمق ۳۰۰۰ متری حفر شده و با تکنولوژی های ویژه‌ای این استخراج انجام گرفته که در دنیا بی‌سابقه بوده است.

اکنون بخش مهمی از تامین سوخت اسرائیل توسط گاز طبیعی انجام می شود.

اسرائیل هنوز فروش گاز به کشورهای اروپایی را آغاز نکرده زیرا انتقال آن مستلزم ایجاد لوله های طولانی زیر دریایی و روی زمینی می باشد که ممکن است دست کم یک سال دیگر به درازا بکشد.