دولت پرزیدنت ترامپ از این که اکثر یهودیان آمریکایی از سیاست های او جانبداری نمی کنند، ناخرسند است

پرزیدنت ترامپ در ظرف کمتر از دوسال، دوستانه ترین سیاست ها را در برابر اسرائیل در پیش گرفته، ولی آن گونه که انتظار داشته، از پشتیبانی و تحسین یهودیان آن کشور برخوردار نشده است

محافل آگاه در نیویورک گفتند که کاخ سفید واشنگتن از این واقعیت که اکثر یهودیان ایالات متحده از پرزیدنت ترامپ جانبداری نمی کنند و سیاست های او را مورد تائید قرار نمی دهند ناخرسند است.

بلندپایگان کاخ سفید یادآوری می کنند که پرزیدنت ترامپ در ظرف کمتر از دوسال، دوستانه ترین سیاست ها را در برابر اسرائیل در پیش گرفته، ولی آن گونه که انتظار داشته، از پشتیبانی و تحسین یهودیان آن کشور برخوردار نشده است.

گفتنی است که اکثر یهودیان ایالات متحده در انتخابات دو سال پیش به پرزیدنت ترامپ رای ندادند، زیرا آنان به طور سنتی از حزب دمکرات جانبداری می کنند و در طول نیم قرن اخیر، اکثر یهودیان به دموکرات ها رای داده اند.

دولت پرزیدنت ترامپ در یک اقدام بی سابقه، سفارتخانه آمریکا را به اورشلیم منتقل ساخت و در روند صلح اسرائیلی – فلسطینی می کوشد با ترور و خشونت مبارزه کند، و کمک مالی به حکومت خودگردان را متوقف ساخته و دفتر سازمان آزادیبخش فلسطین در واشنگتن را تعطیل کرده و در عین حال، از جانبداری کافی یهودیان آمریکایی برخوردار نشده است.

در دهه های گذشته، بیشتر یهودیان و سیاه پوستان آمریکایی به طور سنتی به حزب دموکرات رای داده اند. زیرا از دیدگاه آنان، دموکرات ها همیشه سیاست دوستانه تری نسبت به اقلیت ها و به ویژه یهودیان و سیاه پوستان در پیش گرفته اند و این رسم هنوز هم همچنان ادامه دارد.

در همین حال، در یک نظرسنجی که از جانب نهادی با نام “موسسه بررسی دیدگاه های یهودیان” در ایالات متحده به عمل آمده نشان  از شکافی دارد که در میان یهودیان آمریکایی در مورد شیوه برخورد آن ها با مسائل مربوط به اسرائیل به وجود آمده و روز به روز عمیق تر می شود.

در کنار سماری زیادی از سازمان های صهیونیستی در ایالات متحده که از سیاست دولت های اسرائیل در طول تاریخ جانبداری کرده اند، چند نهاد دیگری نیز وجود دارند که به شدت از دولت اسرائیل انتقاد می کنند. یکی از این سازمان ها “جِی استریت” نام دارد که سیاست اسرائیل در برابر صلح با فلسطینیان و همچنین آبادی سازی اسرائیل در کرانه باختری را نادرست می داند.