دولت کانادا از رژیم ایران خواست تا اطلاعات جعبه های سیاه هواپیمای اوکراینی را منتشر کند.

جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی

کتی فاکس رئیس هیئت امنیت حمل و نقل کانادا پس از بازیابی و رمزگشایی اطلاعات جعبه های سیاه هواپیمای اوکراینی در فرانسه که توسط موشک های سپاه پاسداران سرنگون شده بود، گفت: کار بازخوانی در پاریس به پایان رسیده است اما تحقیقات هنوز پایان نیافته است. سوال های زیادی هست که باید مقامات حکومت ایران به آن ها پاسخ دهند.

کتی فاکس افزود: می دانم که بستگان جان باختگان و بسیاری دیگر منتظرند بدانند چه اطلاعاتی به دست آمده است. البته ما از حکومت ایران درخواست کرده ایم که اطلاعات جعبه های سیاه هر چه زودتر منتشر شود.

خانم فاکس،گفت : بر اساس بند ۱۳ معاهده بین المللی هوانوردی غیرنظامی، به هیئت امنیت حمل و نقل کانادا این اجازه را نمی دهد که بدون رضایت رژیم ایران اطلاعات به دست آمده را منتشر کند.
جعبه های سیاه هواپیمای اوکراینی که در دی ماه سال ۱۳۹۸ در ایران توسط موشک های سپاه پاسداران هدف قرار گرفته و منجر به کشته شدن ۱۷۶ سرنشین آن شد، چندی پیش برای تحلیل و بررسی به فرانسه فرستاده شده بود.

جان باختگان هواپیمای اکراینی

رژیم ایران از نهاد فرانسوی که این جعبه ها را رمزگشایی کرده خواستار گردیده است که اطلاعات به دست آمده را در اختیار هیچ عامل دیگری قرار ندهد.
رژیم از ابتدای وقوع فاجعه سقوط هواپیما به پنهانکاری متوسل شد تا واقعیت فاجعه برملا نشود و مسوولیت بزرگتری برای مقامات ارشد این حکومت به وجود نیاورد.