دولت گرجستان، بدون دادن توضیح، ورود ایرانیان و حتی دارندگان گذرنامه اروپایی به آن کشور را ممنوع کرد

دولت گرجستان با صدور دستورات جدیدی، عملا ورود شهروندان ایرانی به آن کشور را ممنوع ساخت که به احتمال زیاد ممکن است علت اصلی آن  گستردگی شیوع کورونا در ایران باشد. ولی بعید نیست که یک رشته ملاحظات امنیتی نیز در کار باشد.

خود مقامات دولت تفلیس، درباره این تصمیم سخنان رسمی بیان نداشته اند. ولی محدودیت هایی که برقرار گردیده، عملا نشان ممنوعیت کامل ورود ایرانیان به گرجستان است.

این دستور حتی ایرانیانی را نیز که در گرجستان دارای خانه و املاک می باشند و برای سرکشی یا اقدامات در آنجا قصد ورود دارند، ممنوع شده است. همچنین، ایرانیانی که در گرجستان زندگی می کنند و برای سفری کوتاه به ایران بازگشته اند، اجازه ورود به آن جمهوری را نمی یابند.

آگاهان می گویند که اگر علت این تصمیم دولت تفلیس، خطرات کورونایی در مورد مسافرانی باشد که به ایران رفت و آمد می کنند، ولی دستور جدید حتی ایرانیانی را شامل می شود که دارای گذرنامه آمریکایی و یا کشورهای دیگر اروپایی هستند ولی زادۀ ایران می باشند.

همانگونه که گفته شد، دولت تفلیس این سیاست را به طور رسمی اعلام نکرده و درباره علت آن نیز طبعا توضیحی نداده است.

در گزارش ها آمده است که حتی به ایرانیانی که هر دو دوز واکسن را تزریق کرده و گواهینامه دارند، اجازه ورود به گرجستان داده نمی شود.

گفته شده که اگر این تصمیم ادامه یابد، ایرانیان سرمایه خود را از گرجستان به ترکیه انتقال خواهند داد که هنوز ایرانیان را بدون ویزا می پذیرد، ولی اقامت آن ها محدود است و همچنین حق کار کردن ندارند.

جمهوری گرجستان که در نزدیکی ایران قرار دارد، برخوردار از یک جامعه بزرگ ایرانی می باشد که اکثر آن ها افراد وابسته به رژیم هستند که پول های کلانی را از ایران با خود آورده و در گرجستان به خرید املاک و یا تاسیس کسب اختصاص داده اند. شماری از آنان، به صادرات کالا از گرجستان به ایران و بالعکس می پردازند. ولی در کنار آن ها، گروهی از پناهجویان نیز وجود دارند که از اکثر خدمات رفاهی محروم می باشند و دولت تفلیس نیز رفتار دوستانه ای با آنان ندارد.